Vi välkomnar ett nytt marinarkeologiskt museum om Östersjöns världsunika kulturarv

Statens maritima museer satsar stort på marinarkeologi och planerar för ett nytt museum om Östersjöns världsunika kulturarv. Två sensationellt välbevarade vrak från medeltiden respektive Vasatiden har nyligen hittats av Statens maritima museer vid dykningar i Stockholms skärgård. Museet ska bevara och sprida kunskap om kulturarvet i Östersjön samt ta vrakens berättelser till ytan!

På Östersjöns botten vilar ett omfattande antal skeppsvrak som bevarats i århundraden med skroven mer eller mindre hela. Detta beror på att skeppsmask och andra tränedbrytande organismer inte trivs i det bräckta vattnet.

  • Det står minst hundra intakta skepp på Östersjöns botten, berättar Nina Eklöf, projektledare vid Statens maritima museers projekt Östersjöns skatter.

De senaste åren har flera fynd från 1600–1700-talet gjorts i Östersjön, men nu har två väsentligt äldre skepp hittats.

  • Jag fick lite puls när jag insåg vad vi dök på – sådana gamla välbevarade vrak har jag aldrig tidigare sett! säger Jim Hansson, marinarkeolog vid Statens maritima museer.

Det medeltida vraket ligger till större del under dyn och detaljerna indikerar på att det är en kogg med en trolig datering från 1300–1400-tal. Fartyget mäter 23–25 meter på längden och sju meter på bredden och har sannolikt haft en mast med ett råsegel. Flera skeppsdetaljer som utstickande däcksbalkar med väldigt ovanliga knän samt ett enkelt bråspel tyder på medeltid. När koggen introducerades på haven så var det en helt ny, stor och kraftig skeppstyp som kom att dominera stora delar av handeln i århundraden kring Östersjön.

Det andra vrakfyndet uppskattas vara från 1500-talet och står fortfarande med masten rakt upp och är fullt utrustad. Ombord hittades drygt 20 tunnor med osmundjärn tillsammans med köksgeråd och verktyg. Järnfyndets omfattning saknar motstycke bland tidigare gjorda maritima fynd. Osmundjärn har till stora delar byggt upp Sverige, men också försörjt länder runt Östersjön. Gustav Vasa ville förbjuda järnet och så skedde också 1604 när osmundjärn ersattes med stångjärn.

Nytt museum i horisonten

Statens maritima museer driver projektet Östersjöns skatter som ska resultera i ett marinarkeologiskt museum i anslutning till Vasamuseet på Djurgården i Stockholm. Museet ska bevara och sprida kunskap om kulturarvet i Östersjön samt ta vrakens berättelser till ytan!

Vill du läsa mer? se: www.ostersjonsskatter.se

 

Nordiska museet lockar allt fler

Stiftelsen Nordiska museet har ökat sina besökssiffror med över 30 % de senaste tre åren och 2017 var ett särskilt framgångsrikt år. Totalt besökte mer än 660 000 personer stiftelsens anläggningar, varav 355 000 var museibesök. Det motsvarar en ökning med 18 % på anläggningsbesök och en ökning med 13 % på museibesök i förhållande till 2016. Genom utställningar, programverksamhet och ett brett samarbete med Stockholms universitet, högskolor och andra kunskapsinstitutioner har museet möjliggjort för många besökare att stilla sin nyfikenhet inom en rad olika områden av Sveriges och Nordens kulturhistoria. Exempelvis har besökare fått delta i seminarier kring ny forskning om livet i Arktis, nordisk kvinnohistoria och trädgårdshistoria.

– Vi satsar på mycket hög kvalitet oavsett målgrupp och oavsett om mötet sker fysiskt eller digitalt. Vår publika verksamhet bygger på forskning, sakkunskap och pedagogisk expertis på hög nivå i kombination med ett tydligt besökarfokus. Detta har gett resultat och det är samtidigt en bedrift som inte varit möjlig utan stiftelsens många engagerade medarbetare och chefer, säger styresman Sanne Houby-Nielsen.

Stiftelsen erbjuder sedan länge fri entré för barn och ungdomar upp till 19 år på alla sina anläggningar. Runt om i landet har besökare i olika åldrar kunnat följa med på visningar, medverka vid olika aktiviteter och träffa experter inom museets områden. En särskilt uppskattad nyhet under 2017 var utökade öppettider för museet på Djurgården. Det innebar att museet höll öppet under alla årets dagar, även julafton och midsommarafton. En annan nyhet var öppnandet av utställningen Mitt 50-tal. Kvinna. Mode. Vardag, samt ett mindre tillägg med nyförvärvade ungdomskläder i Me, My Selfie and I. 

På stiftelsens sociala medier och digitala plattformar har engagemang och synlighet också ökat. Bland annat har Nordiska museet haft 1 miljon sidvisningar och 200 000 besök på Digitalt museum vilket är en ökning med 100 %. Ett samarbete med Wikimedia har lett till 25 miljoner visningar av artiklar med museets bilder vilket är en ökning med 16 % från föregående år.

– Det är mycket glädjande att vårt omfattande arbete med kunskapsförmedling via våra digitala plattformar uppskattas i så hög grad. Det ger oss både kraft och inspiration att fortsätta det viktiga digitaliseringsarbetet med att tillgängliggöra våra samlingar och kunskapsområden till ännu fler, säger styresman Sanne Houby-Nielsen

Skridskobana öppnar på Skansen

Nu ersätts allsångens publikplatser av 400 kvadratmeter isbana. Redan 1929 fanns en mindre skridskobana på Skansen vid Kyrkhultstugan men den blev inte kvar så länge. En större isbana som täckte hela Sollidenplanen anlades på 1940-talet och var igång till slutet av 50-talet. I helgen, 13 januari kl 14.00, invigs den nya isbanan.

Skridskobanan är upplyst, och det spelas musik i högtalarna för alla som skrinnar och tränar på hockeystopp och fina figurer. Det går att hyra skridskor på plats. Det kostar 50:- för vuxna och 30:- för barn. Då ingår hjälm i priset. Man kan också köpa varm dryck och korv att grilla över fyrfaten, kaffe, te och varm choklad, smoothie och vatten. Har man glömt vantar eller mössa finns det också att köpa liksom extra sockar och sittdynor.

Den 13 januari invigs Skansens nya isbana kl 14.00 av Djurgårdens IF Konståkningsförening, som gör en uppvisning i tidstypiska kläder, av eldartister och med livemusik från Sollidenscenen. Skansens restauranger bjuder på blåbärssoppa under invigningen.

Isbanan kommer att vara öppen alla dagar så länge isen håller, förhoppningsvis ända till slutet av mars.