close
Blockhusuddens flyttblock

Flyttblocken följde med inlandsisar och glaciärer och blev kvar när isen smälte undan.

Flyttblock är stora stenblock som blivit transporterade med hjälp av is. Man anser att de flesta flyttblocken i Sverige har transporterats under den senaste istiden. Flyttblocken följde med inlandsisar och glaciärer, i isens rörelseriktning.

Då isen så småningom smälte undan, i stockholmstrakten skedde detta för cirka 10 000 år sedan, blev flyttblocken kvar. Under Gustav Vasas tid, på 1500-talet, låg här ett blockhus (försvarsbyggnad gjord av timmer och sten) till försvar av Stockholms inlopp, vilket har gett udden dess namn.

Från flyttblocket kan man från utplacerade soffor och bord ha picnic med en fantastisk utsikt över Fjäderholmarna och Stockholms inlopp. Vintertid syns ofta havsörnar här.

KUNGLIGA NATIONALSTADSPARKEN

Länsstyrelsen i Stockholms län

+46 (0)10-223 10 00

info@nationalstadsparken.se

nationalstadsparken.se

Sorry! No events found.

Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB, coordinates attractions and joint activities on Djurgården. Learn more