close
Veteranmonumentet Restare

Av Monika Larsen Dennis 2013

Minnesmonumentet ”Restare” är placerat intill Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Det har uppförts på uppdrag av regeringen för att hedra personal från Försvarsmakten och andra myndigheter som tjänstgjort i internationella fredsinsatser. Monumentet finns till både för officiella ceremonier av olika slag och anhörigas privata minnesstunder. På Veterandagen 2013 invigdes det av H.M. K. Carl XVI Gustaf.

”Restare” skapades av konstnären Monika Larsen Dennis som utsågs till vinnare av den tävling som hölls för att bestämma hur veteranmonumentet skulle se ut. Monumentet valdes ut av en jury med representanter från bland annat Statens konstråd, Försvarsmakten och Kungliga Djurgårdens förvaltning.

SJÖHISTORISKA

Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm

+46 (0)8-519 549 30

registrator@maritima.se

www.sjohistoriska.se


Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar nära ett 50-tal intressenter på Djurgården. Läs mer