close

Konstkurs: Sigrid Hjerténs känsla för färg

Konstkurs: Sigrid Hjerténs känsla för färg

Prins Eugens Waldemarsudde

Pågående      

Hämta inspiration från Sigrid Hjerténs uttrycksfulla bildvärld och måla färgstarka motiv i vår vackra ateljé eller vid stafflier i parken. Vi går igenom komposition och färglära samt experimenterar i bild med uttrycksfulla färgkontraster. Kursledare: Elisabet…


Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar nära ett 50-tal intressenter på Djurgården. Läs mer