close

Konstkurs: Sigrid Hjerténs känsla för färg

Konstkurs: Sigrid Hjerténs känsla för färg

Prins Eugens Waldemarsudde

2018-06-17

Hämta inspiration från Sigrid Hjerténs uttrycksfulla bildvärld och måla färgstarka motiv i vår vackra ateljé eller vid stafflier i parken. Vi går igenom komposition och färglära samt experimenterar i bild med uttrycksfulla färgkontraster. Kursledare: Elisabet Hedstrand, intendent museipedagogik samt Hella Fogelström, konstpedagog.

Sista anmälningsdag 4/6.

Tid

09.30-16.30


Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar nära ett 50-tal intressenter på Djurgården. Läs mer