Detta är den interna delen för oss medlemmar

Välkommen hit!

Detta är den interna sidan för Kungl. Djurgårdens Intressenter

Här kommer du som är medlem hitta senaste nytt och information om våra gemensamma satsningar. Här ligger även vår Toolbox eller verktygslåda, där du kan ladda ner vår gemensamma symbol för Royal Djurgården och läsa mer om vår mission, vision och om våra värderingar.

Ännu är inte all information på plats. Men ha lite tålamod det kommer snart.

Nedan hittar du information om styrelsen för Kungl. Djurgårdens Intressenter och även om några av de nätverk vi driver.

För på Djurgården samarbetet vi.

Vårt största nätverk är Djurgårdsfrukosten. Här samlas chefer, hållbarhetschefer och marknadschefer hos varandra en gång i månaden för att få inspiration och för att mötas på ett informellt sätt.

Andra viktiga nätverk är den Internationell marknadsföringsgruppen som samordnar marknadsföringsinsatser i utlandet och säkerhetsgruppen där Djurgårdens säkerhetschefer möte för att dela kunskap och gemensamma strategier.

Contact

Nordiska Museet
Box 10274
100 55 Stockholm
info@djurgarden.net

Camilla Zedendahl
VD
Phone: +46 709 90 69 73
camilla.zedendahl@royaldjurgarden.se

Frida Landén
Turistinformatör
frida.landen@royaldjurgarden.se

Monika Ekman
Administration
monika.ekman@royaldjurgarden.se

Board of Directors

John Brattmyhr

chairman of the board, Skansen

Leif Grundberg

vice chairman of the board, Statens maritima museer

Björn Edlund

Junibacken

Christer Fogelmarck

Parks & Resorts

Göran Nilsson

Scandic Hasselbacken

Magnus Andersson

Kungliga Djurgårdens Förvaltning (KDF)

Mårten Castenfors

Liljevalchs Konsthall

Peter Henricson

Strömma

Peter Skogh

Tekniska museet

Sanne Houby-Nielsen

Nordiska museet

Thomas Andersson

Visit Stockholm

Marknadsgrupp

Marknadsföringsgruppen har under året fungerat som en styrgrupp för det stora arbete vi gjort tillsammans runt Djurgårdsidentiteten. Utgångspunkten har varit att svar på frågorna - Vilka är vi? Och vilka vill vi vara. Med detta som grund har vi tagit fram en gemensam strategi då vi tar position som Skandinaviens främsta attraktion.

I marknadsgruppen sitter marknadschefer från flera av aktörerna på Djurgården och även representanter för Visit Stockholm. I varumärkesarbetet har även Julian Stubbs ingått.

Anki Rundgren

Tekniska nuseet

Annika Troselius

Gröna Lunds Tivoli

Caroline Strand

Visit Stockholm

Cecilia Sandberg

Strömma

Cecilia Dalbom

Prins Eugens Wldemarsudde

Magnus Andersson

Kungliga Djurgårdens Förvaltning

Tin-Tin Jersild

Stiftelsen Rosensdals Trädgård

Loredana Jelmini

Nordiska museet

Maria Torén

Skansen

Trafikgrupp

Genom Trafikgruppen, eller TUFF-gruppen som vi kallar den, leder Kungl. Djurgårdens Intressenter arbetet med att i samverkan driva aktuella trafikfrågor framåt och att ta tag i de olika säsongernas utmaningar. Här sitter representanter för Djurgårdsfärjan, Kiolis, Stockholms spårvägar, trafikkontoret Stockholm, SL, Strömma och Kungl. Djurgårdsförvalningen.


Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB, coordinates attractions and joint activities on Djurgården. Learn more