Detta är den interna delen för oss medlemmar

Välkommen till den interna sidan för dig som är medlem i Kungl. Djurgårdens Intressenter.

Här hittar du senaste nytt och information om vårt gemensamma arbete. Här hittar du även en verktygslåda där vår gemensamma symbol ligger nedladdningsbar i olika format och olika färger. Det är bara att välja den variant som passar dig och din verksamhet bäst.

Självklart kan du även läsa mer om våra gemensamma visioner och värderingar.

All är inte på plats ännu, så vi ber dig ha lite tålamod, vi uppdaterar allt eftersom.

Nedan finner du information om KDI:s styrelse och om de nätverk vi driver.

För på Djurgården samarbetet vi. Det finns i vår själ. Ja, samarbete är för oss ett konkurrensmedel och ett sätt att lösa många av de utmaningar vi står inför.

Vårt största nätverk är Djurgårdsfrukosten. Här möts medlemmarnas alla chefer, marknadschefer och hållbarhetschefer en gång i månaden för att få inspiration och möta varandra på ett informellt sätt.

Andrea viktiga nätverk är marknadsgruppen, den internationella marknadsföringsgruppen, pr-gruppen och säkerhetsnätverket.

Kontakt

c/o Nordiska Museet
Box 10274
100 55 Stockholm
info@royaldjurgarden.se

Camilla Zedendahl
vd
Mobil: +46 709 90 69 73
camilla.zedendahl@royaldjurgarden.se

Frida Landén
Ansvarig turistbyrån: Royal Djurgården Visitor Center
frida.landen@royaldjurgarden.se

Monika Ekman
Administration
monika.ekman@royaldjurgarden.se

Styrelse

John Brattmyhr

chairman of the board, Skansen

Leif Grundberg

vice chairman of the board, Statens maritima museer

Björn Edlund

Junibacken

Christer Fogelmarck

Parks & Resorts

Göran Nilsson

Scandic Hasselbacken

Magnus Andersson

Kungliga Djurgårdens Förvaltning (KDF)

Mårten Castenfors

Liljevalchs Konsthall

Peter Henricson

Strömma

Peter Skogh

Tekniska museet

Sanne Houby-Nielsen

Nordiska museet

Thomas Andersson

Visit Stockholm

Marknadsgrupp

Marknadsföringsgruppen har under året fungerat som en styrgrupp för det stora arbete vi gjort tillsammans runt Djurgårdsidentiteten. Utgångspunkten har varit att svar på frågorna - Vilka är vi? Och vilka vill vi vara. Med detta som grund har vi tagit fram en gemensam strategi då vi tar position som Skandinaviens främsta attraktion.

I marknadsgruppen sitter marknadschefer från flera av aktörerna på Djurgården och även representanter för Visit Stockholm. I varumärkesarbetet har även Julian Stubbs ingått.

Anki Rundgren

Tekniska nuseet

Annika Troselius

Gröna Lunds Tivoli

Caroline Strand

Visit Stockholm

Cecilia Sandberg

Strömma

Cecilia Dalbom

Prins Eugens Wldemarsudde

Magnus Andersson

Kungliga Djurgårdens Förvaltning

Tin-Tin Jersild

Stiftelsen Rosensdals Trädgård

Loredana Jelmini

Nordiska museet

Maria Torén

Skansen

Trafikgrupp

Genom Trafikgruppen, eller TUFF-gruppen som vi kallar den, leder Kungl. Djurgårdens Intressenter arbetet med att i samverkan driva aktuella trafikfrågor framåt och att ta tag i de olika säsongernas utmaningar. Här sitter representanter för Djurgårdsfärjan, Kiolis, Stockholms spårvägar, trafikkontoret Stockholm, SL, Strömma och Kungl. Djurgårdens förvalning.


Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar nära ett 50-tal intressenter på Djurgården. Läs mer