close

Sissela Kyle

Sissela Kyle

Jag heter Sissela Kyle och är tidigare chef för Parkteatern och har sedan december 2015 min arbetsplats på Djurgården.

Parkteatern håller till i Båthus två bredvid det nyöppnade Vikingaliv. I vårt hus kan man inte öppna fönstren, istället har vi ett fläktsystem som likt en Finlandsfärja mullrar ihärdigt och hur tröttande det är känner man egentligen inte förrän man tar steget ut på kajen.

Djurgårdens ljud

Djurgårdens ljud är spårvagnsgnissel, cykelpling, barngruppsstoj, måsskrik, turistbusstutande och bergochdalbanetjut men bara en liten stund bort finns de stora trädens sus och vågors skvalpande mot stenig strand. Tystnaden och stillheten är alldeles bredvid, man behöver bara gå en liten sväng bort från den stora nerven Djurgårdsvägen så finns det där. Det rofyllda lugnet.

Jag har minne av hur jag som nybliven Stockholmare i slutet av sjuttiotalet vandrade ut på Hundudden efter en sen kalaskväll i tidigt försommarljus och kysstes med en söt ung man vars namn jag glömt. Vad som finns bevarat i minnet är Djurgården som romantisk dröm.

Vardagsglädje med Parkteatern

Nu har jag varjedagglädjen av att arbeta på denna ö, för här har Parkteatern sin hemvist. Här planerar vi under vinterhalvåret och gör våra första repetitioner i majkylan, här spelar vi på midsommar och under hela juli. Ofta lyfts vår verksamhet i ytterstaden fram och den är mycket viktig men att finnas på Djurgården är väl så betydelsefullt för många av de aktiviteter som erbjuds här kostar pengar, en del ganska mycket och för en familj kanske alldeles väldigt mycket men Parkteatern har alltid fri entré och med ett avspänt och tröskellöst tilltal är vi ett icke- kommersiellt inslag som verkligen behövs.

Djurgården är för Stockholmare och hitresta, för restaurang och museibesök, för trängsel och stoj, för vågkluck och trädsus och för Parkteatern!

/Tack till dig Sissela för att du delar med dig av din härliga historia om Djurgården.Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar nära ett 50-tal intressenter på Djurgården. Läs mer