close

Sova

categories

Pop House Hotel

POP HOUSE STOCKHOLM

Djurgårdsvägen 68, Stockholm

+46 (0)8-502 541 40

frontdesk@pophouse.se

www.pophouse.se

Läs mer


Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar nära ett 50-tal intressenter på Djurgården. Läs mer