close
Äntligen dags för Vårsalongen 2020

Äntligen dags för Vårsalongen 2020

10/01/2020

Liljevalchs vårsalong är en kär, omtvistad och livaktig tradition sedan starten 1921. Inför Vårsalongen 2020 arbetade en synnerligen spännande jury intensivt: konstnären Lars Lerin och konstnären och designern Bea Szenfeld samt som ordförande Mårten Castenfors, Liljevalchs chef. Nu är du välkommen att ser resultatet.  I år samsas 170 konstnärer med 330 verk i Liljevalchs 12 salar.

Läser man recensioner i SvD står att Lars Lerins öga för vemod lyser igenom.

På Liljevalchs hemsida står att läsa: ”Förklaringen till Vårsalongens vitalitet och lyskraft står att finna i dess bredd, i öppenheten för olika konstnärliga uttryck, i mötet mellan yngre och äldre deltagare och i blandningen av professionalism och amatörism i dess bästa mening.

Mer än dubbelt så många kvinnor som män skickade in ansökningar till Vårsalongen 2020. Av de 170 som antogs var 97 kvinnor och 73 män, och medelåldern ligger på 49 år. Äldst i gruppen är en 84-årig man från Askim och yngst är två unga kvinnor från Kumla respektive Johanneshov, båda 19 år.
Ungefär hälften av de uttagna kommer från Storstockholmsområdet. I övrigt är spridningen stor, från Ystad till Junosuando.

Liksom de flesta år är måleri den populäraste tekniken med 168 verk, inklusive blandteknik med måleri som grund. Fotografi kommer tillbaka efter några år med svagare representation – 34 verk är med denna gång. 28 verk är teckningar och samma siffra noteras för skulptur/objekt, därtill kommer 16 verk i blandteknik med objekt.

Varje år söker ett par tusen personer till Vårsalongen och det säger sig självt att någon, eller några, måste göra ett urval bland de inskickade verken för att skapa den konstfest som vi vill att utställningen ska vara.”

Välkommen till Vårsalongen 2020 på plats och via film

Vi vill välkomna dig till oss på Djurgården och Vårsalongen 2020. Vill du ta en tur redan innan du är på plats? Liljevalchs chef Mårten Castenfors guider dig i denna film.

Och när du ändå är på plats – passa på att njuta av mer av konsten på Djurgården. Du får några tips nedan.VAD HÄNDER?


Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer