close
FN-Monumentet

Tillägnat de svenskar som omkommit i FN-tjänst

FN-monumentet är ett minnesmärke ägnat de svenskar som omkommit i FN-tjänst, beläget vid Djurgårdsbrunnsvikens strand, nära Sjöhistoriska museet i Museiparken. Monumentet invigdes 1995. Varje år den 29 maj högtidlighålls Veterandagen i anslutning till FN-monumentet och veteranmonumentet Restare.

De som ansvarade för att ta fram monumentet var Statens konstråd, Försvarsdepartementet, Kamratföreningen Bataljonen, Djurgårdsförvaltningen och Stockholms konstråd. Konstverket av brons och granit står delvis i Djurgårdsbrunnsvikens vatten och är skapat av Liss Eriksson. Den allra första skissen till utformningen utfördes av dåvarande chefen för Ast-FN överste Sten Wiberg. Skulpturen förvaltas av Statens Fastighetsverk.

I närheten finns minnesbysten över Folke Bernadotte, skapad av den norska skulptören Solveyg W. Schafferer och rest i september 2010.

Djurgårdsbrunnsvikens strand

KUNGLIGA NATIONALSTADSPARKEN

Länsstyrelsen i Stockholms län

+46(0)10-223 10 00

info@nationalstadsparken.se

nationalstadsparken.se


Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer