close
Gustaf Frödings staty

Skulptur av Erik Rafael-Rådberg från 1921

Gustaf Frödings staty ligger vid Djurgårdsbrunnsbrons fäste. Skalden Fröding blickar här emot sin sista bostad, Villa Gröndal, där han vårdades i början av 1900-talet för sin mentalsjukdom. Fröding bodde i villan tillsammans med sin vårdare och partner Signe Trotzig fram till sin död den 8 februari 1911.

År 1948 köptes Villa Gröndal av industrimannen Erland Waldenström som renoverade byggnaden och räddade den från förfall. Villa Gröndal var ursprungligen ett boställe för en av de jägare som biträdde vid de kungliga jakterna på Djurgården.

Kring statyn och Gröndal är det ett rikt fågelliv. På gräsmattan rastar vitkindade gäss och på nätterna kan kattugglor höras.

KUNGLIGA NATIONALSTADSPARKEN

Länsstyrelsen i Stockholms län

+46(0)10-223 10 00

info@nationalstadsparken.se

nationalstadsparken.se


Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer