close
Gustaf Frödings staty

Skulptur av Erik Rafael-Rådberg från 1921

Gustaf Frödings staty ligger vid Djurgårdsbrunnsbrons fäste. Skalden Fröding blickar här emot sin sista bostad, Villa Gröndal, där han vårdades i början av 1900-talet för sin mentalsjukdom. Fröding bodde i villan tillsammans med sin vårdare och partner Signe Trotzig fram till sin död den 8 februari 1911.

År 1948 köptes Villa Gröndal av industrimannen Erland Waldenström som renoverade byggnaden och räddade den från förfall. Villa Gröndal var ursprungligen ett boställe för en av de jägare som biträdde vid de kungliga jakterna på Djurgården.

Den 13 februari 1921, tio år efter Gustav Frödings död, avtäcktes bysten som vi nu kan beskåda. Kring statyn och Gröndal är det ett rikt fågelliv. På gräsmattan rastar vitkindade gäss och på nätterna kan kattugglor höras. De träden som står på platsen är lönnar.

KUNGLIGA NATIONALSTADSPARKEN

Länsstyrelsen i Stockholms län

+46(0)10-223 10 00

info@nationalstadsparken.se

nationalstadsparken.se


Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar drygt 60 intressenter på Djurgården. Läs mer