close
KSSS

Kungliga Svenska Segelsällskapets Djurgårdshamn

KSSS Djurgårdshamn är en gäst- och eventhamn belägen i det nordvästra hörnet av Djurgården, nära Junibacken. Hamnen är öppen för allmänheten från 15 maj till 15 september. Under säsongen arrangeras här också olika publika event med inriktning på segling, sjöliv och marin hållbarhet.

KSSS Djurgårdshamn är också basen för Gotland Runt, världens största årliga havskappsegling, som startar i Stockholm första söndagen efter midsommarhelgen.

KSSS Djurgårdshamnen

Galärvarvsvägen 8,  Stockholm

+46 (0) 70 678 41 81

djurgarden@ksss.se

ksss.se 

Hamnen är öppen från 28 juni till 15 september, kl.08.30-20.30


Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar drygt 60 intressenter på Djurgården. Läs mer