close
Veteranmonumentet Restare

Av Monika Larsen Dennis 2013

Minnesmonumentet ”Restare” är placerat intill Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Det har uppförts på uppdrag av regeringen för att hedra personal från Försvarsmakten och andra myndigheter som tjänstgjort i internationella fredsinsatser. Monumentet finns till både för officiella ceremonier och för anhörigas privata minnesstunder. ”Restare” invigdes av H.M. K. Carl XVI Gustaf på Veterandagen 2013.

”Restare” är skapat av konstnären Monika Larsen Dennis som utsågs till vinnare i den tävling som hölls inför utformandet av monumentet. I tävlingsjuryn fanns representanter från bland annat Statens konstråd, Försvarsmakten och Kungliga Djurgårdens förvaltning.

SJÖHISTORISKA MUSEET

Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm

+46 (0)8-519 549 30

registrator@maritima.se

www.sjohistoriska.se


Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer