close
WasaRetro

Välkommen till en butik för kuriosa, med marin allmogeprägel, i Wasahamnen

WasaRetro är en butik för kuriosa med marin allmogeprägel i skärgårdsanda. Här hittar du saker du inte visste du behövde.

Den ligger i Wasahamnen bakom Vasamuseet, mitt emot Vikingaliv och Vin- och Spritmuseet. Här möts du av sällsamma saker att botanisera ibland.

WASARETRO
c/o Wasahamnen

Djurgårdsstrand 6,

Kungliga Djurgården,

S- 115 21 Stockholm

+46 (0)70 731 85 68

wasaretro.com

martin@balticsea.com

Fredag- söndag och när vädret tillåter.


Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer