close
WasaRetro

Välkommen till en butik för kuriosa, med marin allmogeprägel, i Wasahamnen

Wasa Retro är en butik för kuriosa med marin allmogeprägel i skärgårdsanda. Här hittar du saker du inte visste du behövde.

Den ligger i Wasahamnen bakom Vasamuseet, mitt emot The Viking Museum och Spritmuseum. Här möts du av sällsamma saker att botanisera ibland.

Varmt välkomen!

WASA RETRO
c/o Wasahamnen

Djurgårdsstrand 6

115 21 Stockholm

+46 (0)70-731 85 68

wasaretro.com

martin@balticsea.com

Öppet fredag- söndag och när vädret tillåter i maj till september.


Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar drygt 60 intressenter på Djurgården. Läs mer