close
Besökssiffror på Djurgården

Besökssiffror på Djurgården

01/11/2019

 

– Så här har vi räknat.

Med anledning av SVT Stockholms inslag om besökssiffror på Djurgården.

2009 tog KDI:s dåvarande styrelse kontakt med en konsult för att skaffa sig en uppfattning om hur många besökare Djurgården har. Syftet var att titta på Djurgårdens betydelse för oss som bor i Stockholm såväl som för svensk besöksnäring. Siffrorna såväl som en budskapsplattform togs fram, bl a med en jämförelse mot den kinesiska murens besökarantal. Styrelsen lät även ytterligare ett företag kontrollera uppgifterna, vilket kom fram till samma resultat.

Hur ser beräkningarna av besökssiffrorna ut?

Beräkningarna som visar på 15 miljoner besökare grundade sig i den statistik som då fanns att tillgå. Utgångspunkten var det antal personer som löste entré till våra attraktioner och en uppskattning – utifrån befintlig information om kollektivtrafik och andra besöksfakta, att ungefär lika många besöker Djurgården för rekreation, för att besöka exempelvis en restaurang, se en musikal, ta en promenad eller en joggingtur.

Hur ser jämförelsen mot kinesiska muren ut?

Jämförelsen mot kinesiska muren grundar sig i att Djurgårdens besökssiffror ställdes i relation till de delar av den kinesiska muren som oftast presenteras som besöksmål vid jämförelse av andra besöksmål, dvs. Badaling.

Här ser du ett exempel (underliggande källa: National Tourism Administration of the People’s Republic of China): https://www.travelandleisure.com/slideshows/worlds-most-visited-tourist-attractions?slide=159030#159030 .

Utvecklingen av denna del diskuteras nyligen i China Daily (2019-05-29), där siffrorna för 2018 uppges vara ca 10 miljoner besökare: http://www.chinadaily.com.cn/a/201905/29/WS5ceddf96a3104842260be639.html

Hur ser det ut idag och i framtiden?

Siffran 15 miljoner är inte ny och vi har valt inte att revidera den trots att nya attraktioner tillkommit och många attraktioner har fler besök nu än då. Vi har istället känt ett behov av att göra helt nya mätningar med den teknik som finns att tillgå idag. Detta arbete har påbörjats. Testmätningar genomfördes under sommaren och större mätningar genomförs nu. Fokus har flyttats från att presentera en totalsumma till att ta fram fakta som underlag för att tillsammans och långsiktigt hållbart kunna utveckla platsen på ett klokt sätt.

Det vi nu söker mäta är hur våra besökare fördelar sig över tid och rum, dvs. när de kommer, hur länge de stannar samt var och hur de rör sig. Mätningarna kommer även att ske över ett helt år för att följa fluktuation över säsong. Arbetet utförs med stöd från Nationalstadsparken och i samarbete med Kungliga Djurgårdens förvaltning.

De nya mätningarna kommer att ge oss nödvändigt underlag för att i samverkan säkerställa ett tillgängligt, öppet och välkomnade Djurgården för stockholmare såväl som för långväga besökare idag och imorgon.
Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer