close

Föreläsning: Jessica Sjöholm Skrubbe om Helga Henschen

Föreläsning: Jessica Sjöholm Skrubbe om Helga Henschen

Thielska Galleriet

Pågående      

Varmt välkommen till en föreläsning om Helga Henschens arbete i relation till såväl samtidens konst i det offentliga rummet som offentligheten i en bredare bemärkelse. Fokus ligger dels på de verk av Henschen som placerades…


Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar nära ett 50-tal intressenter på Djurgården. Läs mer