close

Hetero i konsten – Queerspaning

attractionImg

Thielska Galleriet

2019-08-01

Thielska galleriet vänder på perspektiven och gör en visning om heterosexualitet i konsten under Stockholm Pride: Hetero i konsten – Queerspaning. Hur konstrueras heterosexualitet? Vad innebär egentligen idéerna om en manliga blick och en kvinnlig blick? Vilka konsekvenser får det när heterosexualiteten ses som en neutral utgångspunkt – i konsten och i livet? Upplev konsten på Thielska på ett nytt sätt – och granska normerna med queera ögon.

Emil Åkerö är konstvetare och museipedagog med erfarenhet av att jobba med frågor kring identitet, sexualitet och genus. Nu tar han sig an Ernest Thiels konstsamling i denna specialvisning.


Tid

kl 18-19


Pris

Ett årskort kostar 360 kr och kan köpas i museets kassa. Kortet är personligt och ger fri entré i 12 månader från och med inköpstillfället.
Annars kostar entré till Thielska Galleriet endast 130 kr.