close
Rosendals Trädgård bygger för framtiden

Rosendals Trädgård bygger för framtiden

29/09/2020

DJURGÅRDSFÖRVALTNINGEN OCH ROSENDALS TRÄDGÅRD BYGGER FRAMTID TILLSAMMANS.

”Grönt, skönt och öppet!” har varit Kungl. Djurgårdens devis i år. Och som grönast och skönast tycker många att det är just på Rosendals Trädgård. Ända sen 1861, då drottning Josefina välkomnade Svenska Trädgårdsföreningens trädgårdsmästarutbildning till platsen har Rosendal legat i framkant för trädgårdsodling. Sedan Stiftelsen Rosendals Trädgård tog över 1982 har kopplingen odling – mat – hållbarhet blivit allt viktigare och idag är vad vi äter och hur det odlas en angelägen fråga för hela vårt samhälle.

Rosendals Trädgård vill förena hållbarhet och njutning. Och det uppskattas bland besökarna: Hit vallfärdade uppemot en miljon besökare årligen för trädgårds- och matupplevelser och praktiskt lärande innan pandemin slog till. Verksamheten har sedan länge vuxit ur sina lokaler och nu planeras för en omfattande om- och tillbyggnad. I projektet ingår nytt kök, fler toaletter, bättre arbetsmiljö och härligare gästupplevelser samt vinterbonade lokaler – inte minst för kurs och utbildning.

– Nu skapar vi förutsättningar för medarbetare och besökare att fortsätta nyttja och njuta av platsen för lång tid framöver. Och för oss som dagligen jobbar med kretslopp och ekologi innebär projektet en stor möjlighet att uppgradera byggnadernas infrastruktur i en än mer hållbar riktning, säger Tin-Tin Jersild, verksamhetsansvarig på Rosendals Trädgård.

Ihop med hyresvärden Kungl. Djurgårdsförvaltningen och Jordens Arkitekter, som valts för sin tydliga hållbarhetsprofil, har en långsiktig vision för platsen tagits fram. Målet är att på historisk grund, och med stor hänsyn till både de charmiga gamla växthusen och det unika läget i Nationalstadsparken, utveckla framtidens Rosendals Trädgård. Ett besök här ska även vara en arkitektonisk upplevelse.

– Att bygga inom Nationalstadspaken förpliktigar. Med bygget lägger vi varsamt till en ny årsring till Rosendal, säger Magnus Andersson, slottsfogde på Kungl. Djurgårdens förvaltning.

Upprustningen och utbyggnaden av Rosendals Trädgård är en del av Djurgårdsförvaltningens stora satsning på Rosendal: Jubileumsåret 2018 invigdes en Bernadottepromenad från Djurgårdsbron till Rosendal. I fjol invigdes Folke Bernadottes bro som än mer ökar tillgängligheten. Samtidigt pågår ett stort detektivarbete för att återupptäcka och på sikt återställa Karl XIV Johans lustpark. Parallellt har parken blivit platsen för samtida skulpturutställningar.

Det finns fler skäl än någonsin till ett besök på Rosendal!

Kungl. Djurgårdens förvaltning sköter den kungliga Djurgårdsmarken sedan 1809-1810 och verkar för Djurgårdens ”förbättrande och förskönande”.

Stiftelsen Rosendals Trädgård är en biodynamisk odling ett stenkast från Stockholms city – en plats för kunskap, växande, hållbarhet och njutning.
Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer