close
22 maj 2019

Djurgården vill bidra till ökat surr i Stockholm

Djurgården vill bidra till ökat surr i Stockholm

Den 22 maj är det den biologiska mångfaldens dag 2019. Kungliga Djurgården är en grön oas mitt i huvudstaden och en viktig del av Nationalstadsparken. Djurgårdens aktörer samarbetar runt hållbarhet vill denna dag bidra till att skapa gröna korridorer och en pollinerar vänlig park.

– Pollinerare älskar ängsblommor. På den biologiska mångfaldens dag delar vi därför ut 1 500 påsar med ängsfröblommor till våra besökare, så att de kan så dem i sin trädgård, fönsterlåda eller kruka. På så sätt bidrar vi till ett ökat surr i Stockholm och skapar engagemang för pollinerande insekter, säger Camilla Zedendahl, vd på Kungliga Djurgårdens Intressenter, en organisation som samlar 50 aktörer på Djurgården.

Kungl. Djurgårdens Intressenter deltar i initiativet Stockholm Loves Pollinators och detta är en av många insatser som krävs för att våra pollinerande insekter ska fortsätta surra omkring i staden och hjälpa oss med ovärderliga ekosystemtjänster.

De delar med sig av ytterligare tips på vad du kan göra för att skapa pollinerar vänliga miljöer:

Plantera pollinerarvänliga växter
Lämna områden som får växa vilt
Klipp inte gräset så ofta
Ingen giftanvändning
Sätt upp insektshotell
Låt död ved ligga kvar
Ha barmark för jordboende insekter

Detta initiativ är en del i det långsiktiga hållbarhetsarbete aktörerna på Djurgården driver tillsammans utifrån identifierade påverkansområden. Under 2019 arbetar man bl a med mat där 13 av Djurgårdens restauranger genomgått utbildning via Hållbara Restataurang, en minskning av skräp och övergång från engångsmaterial till flergångsmaterial och med en vision om ett fossilfritt Djurgården.
Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar nära ett 50-tal intressenter på Djurgården. Läs mer