close
Lägesrapport september 2020

Lägesrapport september 2020

15/10/2020

Inte anade vi när året började att februari skulle bli den av årets månader med flest besök. När covid-19-pandemin slog till med full kraft strax efter sportlovet stod vi alla oförberedda på det som skulle komma. Vi kan konstatera att det totala antalet besökare sjunkit drastiskt och att Djurgårdens grönytor inledningsvis utnyttjats, framför besök på våra museer. Nu ser vi att dock att andelen som besöker våra museer ökar.

 

Under mars och april sjönk besökstalen drastiskt och av de som besökte Djurgården var det många som gjorde det för att komma ut, bryta isolering och promenera eller cykla. Man rörde sig i större utsträckning i våra grönområden, och mindre i Evenemangs– och Museiparken. Under denna period höll många museer stängt och Gröna Lund fick med rådande bestämmelser inte öppna. Det fanns dock en förhoppning inför sommaren, att pandemin skulle avklinga och att framför allt våra inhemska gäster skulle våga sig hit på besök. Men det blev en svår sommar för Stockholm och för Djurgården.

Covid-19-pandemin har slagit extra hårt mot besöksnäringen i Stockholm. Under juni till augusti tappade Stockholm 64 % i gästnätter jämfört med 2019 vilket är långt högre än genomsnittet som var en nedgång på 34 % för hela landet. För museerna var motsvarande nedgång 78 % , både för Stockholm och Djurgården, jämfört med 42 % för museerna i hela landet. De utländska besökarna har uteblivit och de svenska besökarna har sökt sig ut i landet snarare än att hemestra i Stockholm. Just tappet av de utländska besökarna har för några av våra museer inneburit ännu större tapp, med upp mot 90 % färre besökare än under 2019. Härtill kommer att Gröna Lund, med sina drygt 1,7 miljoner besökare 2019, inte fått tillstånd att öppna under säsongen 2020.

Besökssiffror museer på Djurgården 2019 och 2020.

Vid ingången till hösten minskade nedgången både vad gäller museibesök och besök på Djurgården jämfört med tidigare år. De faktiska siffrorna är kvar på ungefär samma nivåer som i augusti, vilket ändå motsvarande en nedgång på omkring 60% jämfört med 2019.

Museernas besökssiffror – som museerna rapporterar in, kan ställas i relation till det totala antal besök på Djurgården som vi mäter genom drygt 25 besöksmätare utplacerade vid entréer och längs promenadstråk. Vi kan se att en större andel av det totala antalet besökare på Djurgården går in och besöker museerna nu. Jämför man juni och september var det totala antalet besökare på Djurgården i princip lika många för de båda månaderna, medan septembers ca 170 500 museibesök (jämf. 2019 ca 422 000) överträffar junis ca 104 000 museibesök (jämf. 2019 ca 611 500). Något av omvända världen mot tidigare år, vilket kan bero på att flera nya utställningar öppnat just i september.

Besökssiffror totalt på Djurgården

 

Kungl. Djurgårdens Intressenter mäter i ett projekt tillsammans med Kungl. Djurgårdens förvaltning och med stöd från Nationalstadsparkens utvecklingsfond, besöksantal och besöksströmmar på Djurgården. Ett 25-tal fasta mätstationer plockar upp anonymiserade signaler från mobiltelefoner och ger data under dygnets alla timmar. Statistik rörande museer kommer från Stockholm Tourism Barometer och Sveriges Museer och statistik rörande gästnätter från Tillväxtverkets inkvarteringsstatistik.
Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer