close
Sjöhistoriska museet

Tar dig med mot nya horisonter. Och gamla.

Sjöhistoriska museet ingår tillsammans med Vasamuseet och Marinmuseum i Statens maritima museer. Museet verkar inom myndighetens uppdrag att samla, vårda och ställa ut material om handelssjöfart, skeppsbyggeri och sjöförsvar. Det sker genom att i en mångfald former levandegöra vårt sjöhistoriska arv och sprida kunskap om maritim historia, bland annat genom utställningar och undervisning och insamling av maritimhistoriskt värdefulla föremål.

STATENS MARITIMA MUSEER

Box 27131

102 52 Stockholm

+46 (0)8-519 549 00

registrator@maritima.se

registrator@maritima.se

www.sjohistoriska.se

Members

Kristoffer Henrysson
Kommunikatör
kristoffer.henrysson@maritima.se


Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer