close
Tekniska

Alla små geniers favoritställe.

Tekniska museet är ett science center och Sveriges största tekniska museum. Vi gör världen mer begriplig genom att spegla teknik i samtiden, med historien som utgångspunkt och framtiden runt hörnet. Vår vision är att vara Alla små geniers favoritställe.

Tekniska museet bildades 1923 och blev en stiftelse 1948. Idag representeras stiftarna av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Svenska Uppfinnareföreningen, Sveriges Ingenjörer och Svenskt Näringsliv. Tekniska museet har fått statliga anslag sedan 1965.

Museet lockar varje år runt 300 000 besökare, varav mer än hälften är barn och unga.

TEKNISKA

Museivägen 7, Stockholm

+46 8 450 56 00

info@tekniskamuseet.se
www.tekniskamuseet.se

Members

Peter Skogh

Museidirektör

+46 (0)8-450 56 58

Peter.skogh@tekniskamuseet.se

Anki Rundgren

Kommunikationschef

+46 (0)8-450 56 48

Anki.rundgren@tekniskamuseet.se


Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer