close
Rosendals Trädgård

From farm to fork - garden café and wood fired bakery.

STIFTELSEN ROSENDALS TRÄDGÅRD

Rosendalsterrassen 12, Stockholm

+46 (0)8-545 812 70

info@rosendalstradgard.se


Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar nära ett 50-tal intressenter på Djurgården. Läs mer