close
När går bommen ner på Djurgården 2020?

När går bommen ner på Djurgården 2020?

24/01/2020

Här kommer information om Djurgårdsbrons avstängningstider under 2020.

I år går bommen ner redan den 25 april, vilket sammanfaller med Gröna Lunds premiär samma dag. Trafikavstängningen på Södra Djurgårdens västra del övervakas vid ”Djurgårdsbommen” intill Biologiska museet.

Viktigt att komma ihåg är att – även om bommen är placerad invid Biologiska museet, börjar avstängningen börjar redan vid Strandvägen, dvs. man får inte köra över Djurgårdsbron nedan tider under perioden 25 april till 27 september enligt följande:

 

* Lördagar, söndagar och helgdagar kl. 11.00–16.00
* Skansens allsångskvällar (tisdagar, 23 juni – 11 aug) kl. 17.00–20.00

Under dessa tider får endast boende och verksamma med passertillstånd passera med motorfordon. Undantag görs för kollektiv- och nyttotrafik, taxi, samt för besökare med särskilda skäl.

För bommen ansvarar Stockholms stad, som beslutar om tider och övriga regler i samråd med Kungl. Djurgårdens förvaltning. Bommen bemannas av Estate Bevakning, som även sköter parkeringsövervakningen på Kungl. Djurgården.

Glöm inte att kommunicera ut detta i era kanaler. Och som alltid – rekommendera cykel, en promenad eller alla fina kollektiva färdmedel som går till oss.

Vill du läsa om nyheter i kollektivtrafiken till Djurgården? Länk kommer här.
Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer