close
Nominerats till Stora Turismpriset

Nominerats till Stora Turismpriset

11/09/2018

Det känns fantastiskt – Kungl. Djurgårdens Intressenter har nominerats till Stora Turismpriset. Det var Visit Stockholms t.f. VD Caroline Strand som besökte alla intressenter på en Djurgårdsfrukost och berättade den goda nyheten.

Stora Turismpriset lyfter fram föredömliga insatser som har utvecklat turismen i Sverige.

I nära samarbete har vi på Djurgården tillsammans arbetat fram plattformen för Royal Djurgården som Scandinavias #1 Attraction. En ära att våra gemensamma ansträngingar och vårt samarbete runt en långsiktig hållbar utveckling på Djurgården får representera Stockholms län i år.

– Genom nyskapande och värderingsstyrd samverkan är Kungl. Djurgårdens Intressenter en modig aktör och tar position som Skandinaviens främsta attraktion. I tider av snabb omställning och utveckling samlar KDI gemensamma krafter för att bryta ny mark genom stark och hållbar utveckling, säger Caroline Strand, tf VD Visit Stockholm.

Läs mer om priset

 
Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer