close
Nordiska museet lockar allt fler

Nordiska museet lockar allt fler

10/01/2018

Stiftelsen Nordiska museet har ökat sina besökssiffror med över 30 % de senaste tre åren och 2017 var ett särskilt framgångsrikt år. Totalt besökte mer än 660 000 personer stiftelsens anläggningar, varav 355 000 var museibesök. Det motsvarar en ökning med 18 % på anläggningsbesök och en ökning med 13 % på museibesök i förhållande till 2016. Genom utställningar, programverksamhet och ett brett samarbete med Stockholms universitet, högskolor och andra kunskapsinstitutioner har museet möjliggjort för många besökare att stilla sin nyfikenhet inom en rad olika områden av Sveriges och Nordens kulturhistoria. Exempelvis har besökare fått delta i seminarier kring ny forskning om livet i Arktis, nordisk kvinnohistoria och trädgårdshistoria.

– Vi satsar på mycket hög kvalitet oavsett målgrupp och oavsett om mötet sker fysiskt eller digitalt. Vår publika verksamhet bygger på forskning, sakkunskap och pedagogisk expertis på hög nivå i kombination med ett tydligt besökarfokus. Detta har gett resultat och det är samtidigt en bedrift som inte varit möjlig utan stiftelsens många engagerade medarbetare och chefer, säger styresman Sanne Houby-Nielsen.

Stiftelsen erbjuder sedan länge fri entré för barn och ungdomar upp till 19 år på alla sina anläggningar. Runt om i landet har besökare i olika åldrar kunnat följa med på visningar, medverka vid olika aktiviteter och träffa experter inom museets områden. En särskilt uppskattad nyhet under 2017 var utökade öppettider för museet på Djurgården. Det innebar att museet höll öppet under alla årets dagar, även julafton och midsommarafton. En annan nyhet var öppnandet av utställningen Mitt 50-tal. Kvinna. Mode. Vardag, samt ett mindre tillägg med nyförvärvade ungdomskläder i Me, My Selfie and I. 

På stiftelsens sociala medier och digitala plattformar har engagemang och synlighet också ökat. Bland annat har Nordiska museet haft 1 miljon sidvisningar och 200 000 besök på Digitalt museum vilket är en ökning med 100 %. Ett samarbete med Wikimedia har lett till 25 miljoner visningar av artiklar med museets bilder vilket är en ökning med 16 % från föregående år.

– Det är mycket glädjande att vårt omfattande arbete med kunskapsförmedling via våra digitala plattformar uppskattas i så hög grad. Det ger oss både kraft och inspiration att fortsätta det viktiga digitaliseringsarbetet med att tillgängliggöra våra samlingar och kunskapsområden till ännu fler, säger styresman Sanne Houby-Nielsen
Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer