close
Nordiska museet öppnar upp ny entré

Nordiska museet öppnar upp ny entré

26/06/2020

Den 1 juli öppnar Nordiska museet en ny entré mot den tidigare stängda bakgården och Galärparken. För den konstnärliga gestaltningen står den finska konstnären Outi Pieski med konstverket ”Two Directions”, inspirerad av föremål ur museets samiska samlingar. Med ”Two Directions” synliggörs en viktig del av nordiskt och samiskt kulturarv som nu får ett permanent avtryck i museibyggnaden.

Det permanenta konstverket Two Directions / Guokte Bálga är gjort av Outi Pieski på uppdrag av Nordiska museet och Statens konstråd. Verket är byggnadsknutet och består av flera delar i och omkring den nya västra entrén. Två av delarna finns längs entrébyggnadens utskjutande glasparti och på avgränsande staket gjorda av olika mönster utförda i corten. Mönstret skapar ett ljus- och skuggspel som förändras över dygnets timmar och årstidernas skiftningar.

– Den gamla, samiska dekorationstraditionen är ett språk där varje enskilt element är ett ord. Tillsammans skapar de en sirlig historia om samisk filosofi, kosmologi och liv. Konstverket speglar museets samlingar, som omfattar föremål från flera olika samiska regioner. Väggarnas utsmyckning hämtar inspiration från sydsamiska dekorationsband, vars diagonala struktur är ett uttryck för flexibilitet och gemenskap, medan den vertikala/horisontella strukturen står för stadga och stabilitet, säger Outi Pieski.

Mönsterbilden till verket har Outi Pieski hämtat från en dekorerad sked i ben från museets samlingar. I samisk kultur är skeden ett personligt föremål. Skedens ristningar, tecknen och mönster är bärare av ett kulturarv och identitet men också magi och mytologi.

– Verket Two Directions är ett medvetet, samtida tillägg till vår ikoniska museibyggnad som är rikt dekorerad med skulpturer och reliefer beskrivande den nordiska historien och mytologin. För oss är det viktigt att uppdatera museibyggnaden på ett varsamt, samtida och respektfullt sätt. Outi Pieskis verk synliggör och bidrar till ytterligare dimensioner och förhållningsätt inom nordiskt kulturarv, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Nordiska museet.

– I verket förenar Outi Pieski på ett djupt egensinnigt och poetiskt sätt sina erfarenheter och kunskaper från den samiska kulturen och hantverkstraditionen till ett samtida monumentalt konstverk, säger Peter Hagdahl, curator på Statens konstråd.

Den nya entrén ligger i museets markplan och utgör en viktig del i ett långsiktigt arbete med att förbättra museets tillgänglighet. Genom att skapa en ny väg in till museet öppnas tidigare stängda ytor för lärande upplevelser. Den nya entréns utbyggnad är ritad av arkitekt Lone-Pia Bach. Längre in i entrén visas även det nyförvärvade videoverket Birds in the Earth av den finska konstnären Marja Helander.

Om du vill läsa mer om vårt arbete kring hållbarhet, besök sustainable.royaldjurgarden.se

minskad ojämlikhetTwo Directions synliggör nordisk och samisk kultur (10.2)

 

hållbara städer och samhällenDen nya entrén är en viktig del i Nordiska museets tillgänglighetsarbete (11.3)
Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar drygt 60 intressenter på Djurgården. Läs mer