Skyltskåpet vid Djurgårdsbron

Skyltskåpet vid Djurgårdsbron

Som ni vet passerar miljontals människor Djurgårdsbron varje år, och strax efter bron finns ett skyltskåp utanför Sjöcaféet och Royal Djurgården Visitor Center. Vår tanke är att vi ska förse en del av skåpet med spännande information om allt som är på gång här på Djurgården.

Därför ger vi nu medlemmarna i Kungl. Djurgårdens Intressenter möjligheten att skylta med information om vad som sker hos er just nu. Informationen ska vara rykande aktuell för veckan vi är i och avse nyheter och tips på saker att göra, dvs. evenemang.

Hur gör jag för att få en plats den kommande veckan med material i skyltskåpet?

Det finns plats för 2 st A3 affischer åt gången, vilket innebär att två aktörer får plats att samsas. Det är först i kvarn som gäller, men självklart förbehåller vi oss rätten att fördela platserna efter angelägenhet och så rättvist som möjligt. Vi byter affischerna på måndagar.

Skicka ett mail till Frida på info@royaldjurgarden.se med en förfrågan. Ange när ni vill ha informationen uppe och vad den avser. OBS! skriv ”Skyltskåp” i ämnesraden.

När och var levererar jag materialet?

–  Ni tar själva fram materialet och levererar till Royal Djurgården Visitor Center på Galärvarvsvägen 2, senast söndag eftermiddag veckan innan.

–  Affischen ska vara i A3-format

–  Affischen sitter i en vecka (eventuellt längre om ej nya förfrågningar kommer in och materialet funkar för en längre period)

Royal Djurgården Visitor Center förbehåller sig rätten att jämt fördela platser mellan intressenterna.

Stockholm Marathons nya sträckning

I år får Stockholm Marathon en ny sträckning. Denna sträckning kommer att påverka trafiken till oss i större utsträcknings än tidigare. Riktigt hur vet vi inte ännu, då samtal pågår om när och hur de allmänna kommunikationerna kan ta sig fram och det sista ordet ännu inte är sagt.

Vi uppdaterar informationen

Självklart uppdaterar vi information här på sidan med det senaste om trafiken till och från Djurgården och museiparken under eventet den 2 juni så snart vi vet mer.

Vi fortsätter självklart föra den långsiktiga dialog om hur evenemang ska förläggas hos oss för att påverka de ordinarie verksamheterna så lite som möjligt.

Vi välkomnar löparna

Trots att eventet ställer till det för oss, vill vi samtidigt välkomna löparna. Vi älskar ju att ta emot gäster. Fundera gärna på hur ni visar upp er verksamhet och samtidigt som vi hejar fram alla som springer – blir det ”spring så spelar vi” i år också?

Nytt samarbete med Stockholm LGBT

Stockholm LGBT

Vi har nu blivit medlemmar i Stockholm LGBT, ett nätverk som lyfter Stockholm som ett fantastiskt besöksmål för hela regnbågsfamiljen.  Stockholm LGBT är ett nystartat initiativ och en efterföljare till Stockholm Gay & Lesbian Network. För oss här på Djurgården är det självklart att vara med nu när man nysatsar!

Några av våra aktörer på Djurgården, så som ABBA The Museum, Pop House och Vasamuseet är också medlemmar – helt rätt tycker vi!

Som medlemmar bidrar vi med information om Djurgården och allt som händer här bland annat genom att vi har plats på stockholmlgbt.com med en bild och en kort text om Djurgården. Vilket betyder att vi i samarbete är med och skapar ännu en plattform att nå ut till våra besökare.

Vad är Stockholm LGBT?

Stockholm LGBT jobbar med att marknadsföra Stockholm som en öppen stad där det läggs stor vikt på mångfald och integration. Målgrupp är hela regnbågsfamiljen. Man arbetar med kommunikation, pressresor och event. Här kan vi vara med och bidra. Företaget är nystartat och två av deras samarbetspartners är QX och Stockholm Gay Life.

Vi vet att engagemanget är stort på Djurgården av att få vara med i diskussionen och att många här har varit delaktiga under Prideveckan. Samarbetet med Stockholm LGBT är en extra satsning på en för oss viktig målgrupp. Vi har mycket att erbjuda för alla och vi vill självklart berätta att vi har öppet året runt. Så det är bara att komma på besök när helst det passar.

EuroPride 2018

I år hölls Europride i Stockholm, mellan 27 juli-5 augusti, vilket betydde att Sverige hade ögonen på sig. Då var det bli dags att tänka på vad vi kunde göra gemensamt för att visa vårt stöd. Och tämj vilken folkfest det blev.

VI inledde Prideveckan med att Run for Pride gick av stapeln för andra gången, Detta är Sveriges enda och första HBTQ-lopp, helt fantastiskt och passande att ha här hos oss på Djurgården. VI firade med musik, konstutställningar, samtal, teater, visningar, pridepyssel – jag hela Djurgården var i feststämning. Vi ser redan framemot att få välkomna Stockholm Pride – Skandinaviens största Pridefestival – till 2018 till Djurgården – Skandinaviens största attraktion.

minskad ojämlikhet

Royal Djurgården främjar ett jämlikt och rättvist samhälle genom sitt medlemskap i LGBT,  (10.2,3)

 

fredliga och inkluderande samhällen

Royal Djurgården främjar ett inkluderande samhälle genom sitt medlemskap i LGBT (16.7)

 

Genomförande och globalt partnerskap

Royal Djurgården ingår partnerskap för ett holistiskt hållbart samhälle (17.17)

 

Djurgården drivande i upprop för bättre integrering

Djurgården del i upprop för bättre integrering

I slutet av förra året samlades representanter för Sveriges besöksnäring på Djurgården för att delta i den fjärde upplagan av Skandinavien Green Tourism Camp, en s.k. BarCamp för  hållbar turismutveckling. Flera av våra aktörer var engagerade i mötet där Kungl. Djurgårdens Intressenter av organisatör tillsammans med Green Meeting Industry Council.

Efter två dagar av generös kunskapsdelning skrev deltagarna under ett upprop för bättre integrering – ett upprop som nu leder vidare.

Självklart är Djurgården drivande i uppropet för bättre integrering. För oss är ju ett öppet välkomnande Djurgården för alla vår mission.

Hur kan besöksnäringen visa vägen?

Temat vid BarCampen på Djurgården var Hur kan besöksnäringen visa vägen?

Utgångspunkten för mötet var FN:s engagemang i att få parterna i vår näring att arbeta tillsammans med ambitionen att göra turismen till en katalysator för positiv förändring.

Det var en utmaning vi tar till oss.

Som alltid på en BarCampen var fokus på kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Samtidigt fick vi möjlighet presentera Djurgården och vår hållbarhetsarbete här för att hållbarhetsengagerade kollegor från norr till söder. Vi fick visa upp ABBA The Museum och POP House, Scandic Hasselbacken, Skansen, Gröna Lund och Rosendals trädgård. Och Djurgården imponerade i mångfald, initiativ, samarbete och värdskap.

Djurgården drivande i upprop för bättre integrering och hållbar utveckling

BarCamp-deltagarna enades om ett upprop, vilket nu har publicerats i bland annat Aktuell Hållbarhet, Norran (låt besöksnäringen ta ett större ansvar för nyanlända, i Östra Småland (En bransch som vill ge nyanlända jobb)  med flera tidningar. Och resultatet av uppropet lät inte vänta på sig. I april är vi som står bakom uppropet inbjudna till Arbetsförmedlingen för att där ta frågan vidare. Det kommer att bli ett spännande och viktigt samtal.

Är du nyfiken på vad som stod i uppropet? Läs det gärna nedan.

Låt besöksnäringen ta större ansvar för bättre inkludering

Trots att besöksnäringen är en av landets snabbaste växande branscher får företagen lite hjälp med att anställa nyanlända. Det är hög tid att hitta ett väl fungerande arbetssätt för att matcha arbetssökande med arbetsgivare, skriver företrädare för besöksnäringen.

Ungdomsarbetslösheten är rekordlåg och inom alltfler sektorer råder det brist på folk. Men för de nyanlända ser situationen mörkare ut; här är arbetslösheten hög och vi riskerar ett långvarigt utanförskap. Besöksnäringen vill ta ett större ansvar; vi har både behov och vilja att anställa fler än någonsin förut, gärna många nyanlända. Men för att det ska ske måste hindren på arbetsmarknaden undanröjas.

Nyligen samlades representanter från svensk besöksnäring på BarCamp på Djurgården i Stockholm för att samtala om de gemensamma möjligheter och utmaningar som branschen står inför inom hållbarhetsområdet. Ett tema som blev en tydlig tonsättare för de två dagarna var önskemålet att bättre integrera nyanlända. Det blev uppenbart att besöksnäringen vill vara en del av att hålla ihop landet, bidra till att minska klyftorna och undvika att vi får ett långvarigt eller permanent utanförskap för nyanlända. Besöksnäringens välkomnande och öppna attityd går igen i hur vi ser på de som nyligen kommit till Sverige – allt annat går emot näringens själva essens.

Besöksnäringen är den snabbast växande basnäringen i Sverige och med det en viktig jobbmotor – 20 procent av alla nya jobb i Sverige åren 2007–2015 skapades inom besöksnäringen, som också har en historik av att vara en första arbetsplats. Vi vet hur viktigt detta första jobb är; det är så man kommer in i samhället, får erfarenheter, kontakter och en kontext att bygga på.

Besöksnäringen är också till sin natur internationell. Våra gäster kommer från hela världen och det gör också vi som jobbar här. Över 37 procent av alla som är sysselsatta i besöksnäringen är födda utomlands och 6 av 10 företag drivs av människor som är födda i ett annat land. Det är betydligt högre andelar än i någon annan bransch. Dessutom är nästan 30 procent av oss under 25 år. Branschen har låga trösklar för de som vill starta eget, för de med medhavd yrkeserfarenhet och för dem som söker ett instegsjobb. Allt detta är en tillgång för branschen och en förutsättning för dess tillväxt och utveckling.

Vi ser att arbetskraftsintensiva sektorer har en särskilt viktig roll i att hantera en fungerande och effektiv inkludering. I takt med att automatiseringen ökar, minskar efterfrågan på arbetskraft i tillverkningsindustrin. Därmed blir servicesektorn alltmer nyckeln till att ge möjlighet för hitflyttade att använda sin förmåga, kunskap och vilja för att hitta sysselsättning.

För att kunna fortsätta på den inslagna vägen och för att kunna nå regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet, behöver vi öka samhällets kapacitet att inkludera våra nya medborgare som flytt eller flyttat hit. Nu gäller det för Arbetsförmedlingen och regeringen att tillsammans med besöksnäringen underlätta för de nyanlända att komma i arbete – och i besöksnäringen finns många uppenbara ingångar.

Besöksnäringen har varit starkt pådrivande för att få snabbspår för nyanlända till sektorer med brist på folk, men det enda vi hittills fått inom sektorer som rört oss är för kockar. Logiken från Arbetsförmedlingen verkar ha varit enkel: Den som exempelvis i Syrien lagat meze från Mellanöstern kan rimligen göra det också i Sverige. Men hittills är resultaten inte tillfredsställande; byråkratin är omfattande och långt färre har kommit ut på arbetsmarknaden än vad vi hade förväntat och förberett oss för. Dessutom är avgränsningen alltför snäv; besöksnäringens behov av arbetskraft är mycket bredare än bara kockar och inom många områden skulle språkkunskaper, kulturella insikter och mycket annan kunskap som nyanlända besitter göra vår näring mer konkurrenskraftig vilket i sin tur skapar ökade skatteintäkter och ytterligare möjligheter att anställa.

Det är hög tid att hitta ett väl fungerande arbetssätt för att matcha arbetssökande med arbetsgivare. Vi förväntar oss betydligt högre prioritet och draghjälp från berörda instanser i framtiden och uppmanar regeringen att se över hur Arbetsförmedlingen arbetar med snabbspåren.

Som en av Sveriges snabbast växande branscher vill besöksnäringen välkomna nyanlända i lika hög grad som vi välkomnar våra gäster. Men vi kan inte undanröja hindren på egen hand; regeringen och arbetsförmedlingen måste vara med.

Camilla Zedendahl, Kungl. Djurgårdens Intressenter och Green Meeting Industry Council
Katarina Thorstensson, Göteborg & Co
Mattias Goldmann, Fores
Andreas Olsen, Hotell Kristina
Anna Hegethorn, Smålands Turism AB
Björn Johannessen, Karlstad CCC
Carin Broryd, Parks and Resorts
Cathrine Dehli, Nordic Choice Hotels
Cecilia Fjellman, Visit Värmland
Erik Huss, Husstainability
Jan Peter Bergkvist, SleepWell AB
Jens Johansson, U&We
Joakim Ritzén, Visit Linköping
Julia Senninger, Hållbara Restauranger
Karin Assarsson, Sigtunastiftelsen
Kristin Lundén, Münchenbryggeriet
Lotta Boman Sigtunahöjden, Hotel & Conference
Lotta Zacke, Uppsala Konsert & Kongress
Louise Gustafsson, Rezidor Hotel Group AB
Maud Ån, SITE II Projekt
Petra Löfås, Svenska Mässan & Gothia Towers
Richard Lindberg, One Planet Rating AB
Simone Wenzel, Biosfärområde Blekinge Arkipelag
Stefan Johansson, Strömma Turism & Sjöfart AB
Sylvia Nylin, Svenska Möten
Tin-Tin Jersild, Stiftelsen Rosendals Trädgård

Nu auktoriseras Infopunkter på Djurgården

Kungl. Djurgårdens Intressenter driver turistbyråverksamhet på Royal Djurgården Visiter Center. Här har personalen kunskap om alla intressenters verksamheter och  intressenterna syns både med material och i bildspel. Sedan 2016 är Royal Djurgården Visitor Center en auktoriserad turistbyrå i enlighet med Visitas auktorisationsregler. Nu förbättrar vi turistservicen ytterligare genom att auktorisera Infopunkter på Djurgården.

2013 öppnade vi tillsammans ett besökscenter. Redan från början har Kungl. Djurgårdens Intressenter tillsammans med   Kungl. Djurgårdens Förvaltning, Nationalstadsparken, Sjöcaféet och WWF samarbetat för att utveckla verksamheten. Nu har vi tillsammans beslutat att förbättra servicen på fler platser inom vårt område.

Royal Djurgården Visitor Center får auktorisera InfoPunkter

Som en auktoriserad turistbyrå får Royal Djurgården Visitor Center, vid behov, auktorisera mindre informationsplatser även kallade infopunkter. De som kommer på fråga är främst de platser som redan nu naturligt fungerar lite som en turistbyrå, dvs. dit våra besökare söker sig för att få svar på övergripande frågor.

Den verksamhet som erhåller auktorisation  som Infopunkt får skylta med en vit/grön i-skylt så att besökarna vet att de kan ta sig dit för att få den nödvändigaste informationen – som en karta på Djurgården eller information om utbudet hos oss. Auktorisationen gäller ett år i taget.

Först ut bland Infopunkter på Djurgården är Djurgårdsboden

Just nu håller vi på att auktorisera infopunkter på Djurgården, Först ut att testa på konceptet är Djurgårdsboden – jättespännande tycker vi! Djurgårdsboden är en av kioskerna på Djurgårdsslätten. Utöver souvenirer har de cykeluthyrning under sommarsäsongen och de ger redan nu värdefull turistinformation till våra många besökare.

Djurgården är stort och vi anser att fler infopunkter kan bli aktuella på strategiska platser, och är till stor nytta för alla.

Om ni är intresserade av att vara med och bidra till en förstärkt turistservice på Djurgården hör av er till oss på Kungl. Djurgårdens Intressenter, så berättar vi mer.

 

Ditt bidrag till ljus på Djurgården

ljus på Djurgården

Djurgården kan uppfattas som mörkt och många har längtat efter mer ljus på Djurgården. Den 27 oktober 2017 hände det. Då tändes ljuset över Djurgården och den nya belysningen har lyst upp Djurgårdsvägen under den mörka tiden från höstlov till sportlov.

Det var första steget i en stor satsning från Kungl. Djurgårdens Förvaltning, KDF.

Det är fantastiskt tycker vi. Och satsningen stannar inte här. Redan till hösten 2018 förstärks belysningen ytterligare. Och då är det dags för alla intressenter att bidra till projektet utifrån sina verksamheter.

Tanken runt ljus på Djurgården

Tanken bakom den nya ljussättningen är att hos oss ska det vara tryggt och säkert, samtidigt som Djurgården ska stå för öppenhet, glädje och lekfullhet. Belysningen på Djurgården ska vara både stilfull och spektakulär och visa att Djurgården är en självklar destination även under den mörka årstiden.

För att genomföra projektet var det självklart att ta kontakt med riktigt duktiga ljussättare, som också tänker som vi. Inte förvånande att uppdraget gick till de som just ansvarat för ljussättningen av Eurovision.

Bidra med ljus på din verksamhet

Kontakter, hjälp, tips och vägledning

Hur kan man då bidra? Behöver du hjälp, tips och vägledning? Kontakta Henrik Lago på Presentationsdesign. Han är den som kan hjälpa er med er belysning och tankar där runtomkring – så att vi får till en härlig och samtidigt enhetlig belysning till i höst.

Redan i slutet av vecka 43, nämligen fredag 26 oktober klockan 06:30, är det dags att tända upp igen – så tveka inte, hör av er till henrik@presentationsdesign.se, eller ring honom på  0766441451.

För mer information om evenemanget, kontakta Camilla Zedendahl på camilla.zedendahl@royaldjurgarden.se.

Projektansvarig från KDF är Johan Nilsson.

Låt oss nu tillsammans se till att ta KDF:s fantastiska satsning ännu ett steg vidare – tillsammans kan vi ju göra skillnad. Och vänta inte med att ta tag i detta. Tiden går ju så fort.

Välkommen att bidra till ett varmt och härligt ljus på Djurgården under den mörka tiden.

Sommarens evenemang

Snart är det sommar och Djurgårdens högsäsong börjar närma sig, vilket betyder flera externa evenemang här hos oss. Nedan finns en lista på kommande evenemang som hålls här och som påverkar vårt område. Bredvid varje evenemang finns det en länk till deras hemsida där ni kan få mer information. Listan är sammanställd av Kungl. Djurgårdens Förvaltning.

21 april Tjejmilen 21K, Biskopsudden, www.tjejmilen.se
20 maj GärdesloppetPrins Bertil Memorial, Djurgårdsbrunn,  www.gardesloppet.se
25-27 maj Sverigedagarna på Djurgården, Galärparken, www.djurgardsdagarna.se
29 maj Veterandagen, Sjöhistoriska, www.forsvarsmakten.se/veterandagen
2 juni Stockholm Marathon, Djurgården, www.stockholmmarathon.se
6 juni Nationaldags galoppen, Gärdet,  www.nationaldagsgaloppen.se
13 – 14 juni Blodomloppet, Djurgårdsbrunn, www.blodomloppet.se
12 aug ”DN Konserten”, Sjöhistoriska, www.dnkonserten.se
14 aug Post Malone konsert, Sjöhistoriska, www.smash-fest.com
25 aug Tough Viking, Sjöhistoriska, www.toughviking.se
1 sept Tjejmilen, Djurgården, www.tjejmilen.se
 

När är Djurgårdsbron avstängd för biltrafik 2018?

Djurgårdsbron avstängd för biltrafik 2018

Under sommaren kommer många besökare till oss. Inte att undra på, då vi har så mycket att erbjuda. En utmaning är att få alla komma hit på ett enkelt sätt. Buss, båt, spårvagn och cykel eller kanske en promenad är det första vi rekommenderar.  Under högsäsong är ju dessutom Djurgårdsbron avstängd för biltrafik 2018.

Så hjälp till att få ut informationen till era gäster om när bommen är nere. Och om hur man tar sig hit på annat sätt än att ta bilen.

Avstängningstider mellan den 28 april – 30 september 2018

Djurgårdsbommens avstängningstider är kl. 11.00-16.00 på lördagar och söndagar samt helgdagar/röda dagar som infaller en vardag.

Ytterligare avstängningstider är alla allsångskvällar (tisdagar) kl. 17.00-20.00.

Under dessa tider får endast boende och verksamma med passertillstånd passera med motorfordon. Undantag görs för kollektiv- och nyttotrafik, taxi, samt för besökare med särskilda skäl.

Ansvarig för skötseln av bommen är vårt parkeringsbolag Estate Bevakning.

Äntligen är det sportlov på Djurgården!

På sportlovet ska man passa på att vara aktiv – med sport såväl som med massor av annat spännande. Kom till Djurgården under lovet, här finns ett stort utbud med olika aktiviteter för lediga barn- men självklart även för vuxna. Djurgården ligger mitt i Nationalstadsparken och har en otroligt vacker natur där alla årstider förstärks.

Just nu är hela ön täckt med ett vitt snötäcke som ger ett nästintill magiskt intryck, så passa på att ta färjan eller spårvagnen hit under ledigheten. Om man vill vara utomhus och njuta av det fina vädret kan man ta sig till Skansen där den gamla skridskobanan fått nytt liv och man även kan grilla egen korv och leka gammaldags lekar.

De som har myror i benen, men vill hålla sig inomhus är Nordiska museets skridskodisco stället att ta sig till. Under vecka 9 går det att åka skridskor i museets stora sal, minst sagt magiskt. Eller varför inte ta sig till Riksidrottsmuseet och springa av sig i museets SportLab? Där går det även att prova på femkamp och bordshockey.

För de som gillar historia är Vasamuseet en utmärkt plats att ta sig till, under sportlovet hålls det extra familjevisningar och de har ett flertal prova på stationer, bland annat kan man få prova på att bärga en kanon. Och för de allra minsta i familjen är Junibacken ett självklart alternativ, under veckan kommer barnen att få skapa och drömma i museets paviljong. Det hålls även en spännande sagostund på Polismuseet för barn i åldrarna 4-6.

För de dataintresserade barnen är Tekniska museet stället att ta sig till. Här kan de prova på VR-spel och testa att skapa häftiga filmeffekter med greenscen-teknik.

För familjens musikintresserade finns det två helt fantastiska alternativ! På Etnografiska museet är det karneval där du kan lära dig mer om Samba och capoeira eller hänga med i karnevalståget den 3 mars! För de som älskar att uppträda och vill vara stjärna för en dag, ta med dem till ABBA The Museum. Där får de möjlighet att uppträda på museets schlager-scen men också träna innan genom att sjunga och spela in i auditionsbåset.

Det finns även ett stort konstutbud för konstintresserade på Djurgårdens konsthall och museer och när man blir hungrig finns det massvis med fantastiska restauranger.

Utöver alla sportlovs-evenemang finns ju såklart museernas ordinare utställningar som har något att erbjuda för alla. Varmt välkomna till Djurgården!

Djurgården välkomnar ett nytt marinarkeologiskt museum

Djurgården välkomnar ett nytt marinarkeologiskt museum

Djurgården välkomnar ett nytt marinarkeologiskt museum när Statens maritima museer satsar stort och planerar för ett nytt museum om Östersjöns världsunika kulturarv. Två sensationellt välbevarade vrak från medeltiden respektive Vasatiden har nyligen hittats av Statens maritima museer vid dykningar i Stockholms skärgård. Museet ska bevara och sprida kunskap om kulturarvet i Östersjön samt ta vrakens berättelser till ytan! 

Redan idag finner du ett av världens kanske kända skepp Regalskeppet Vasa på Vasamuseet här på Djurgården. På Östersjöns botten vilar ett omfattande antal skeppsvrak som bevarats i århundraden med skroven mer eller mindre hela. Detta beror på att skeppsmask och andra tränedbrytande organismer inte trivs i det bräckta vattnet.

  • Det står minst hundra intakta skepp på Östersjöns botten, berättar Nina Eklöf, projektledare vid Statens maritima museers projekt Östersjöns skatter.

De senaste åren har flera fynd från 1600–1700-talet gjorts i Östersjön, men nu har två väsentligt äldre skepp hittats.

  • Jag fick lite puls när jag insåg vad vi dök på – sådana gamla välbevarade vrak har jag aldrig tidigare sett! säger Jim Hansson, marinarkeolog vid Statens maritima museer.

Det medeltida vraket ligger till större del under dyn och detaljerna indikerar på att det är en kogg med en trolig datering från 1300–1400-tal. Fartyget mäter 23–25 meter på längden och sju meter på bredden och har sannolikt haft en mast med ett råsegel. Flera skeppsdetaljer som utstickande däcksbalkar med väldigt ovanliga knän samt ett enkelt bråspel tyder på medeltid. När koggen introducerades på haven så var det en helt ny, stor och kraftig skeppstyp som kom att dominera stora delar av handeln i århundraden kring Östersjön.

Det andra vrakfyndet uppskattas vara från 1500-talet och står fortfarande med masten rakt upp och är fullt utrustad. Ombord hittades drygt 20 tunnor med osmundjärn tillsammans med köksgeråd och verktyg. Järnfyndets omfattning saknar motstycke bland tidigare gjorda maritima fynd. Osmundjärn har till stora delar byggt upp Sverige, men också försörjt länder runt Östersjön. Gustav Vasa ville förbjuda järnet och så skedde också 1604 när osmundjärn ersattes med stångjärn.

Nytt museum i horisonten

Statens maritima museer driver projektet Östersjöns skatter som ska resultera i ett marinarkeologiskt museum i anslutning till Vasamuseet på Djurgården i Stockholm. Museet ska bevara och sprida kunskap om kulturarvet i Östersjön samt ta vrakens berättelser till ytan!

Fantastiskt tycker vi nu när Djurgården välkomnar ett nytt marinarkeologiskt museum!

Vill du läsa mer? se: www.ostersjonsskatter.se

hav och marina resurser Vrak främjar vetenskaplig kunskap, forskning och teknik för att rädda Östersjön (14. A)

 

hållbar konsumtion och produktion Vrak lämnar de marina kulturskatterna på botten och använder ny teknik för att vissa dessa. (12.8, 2)

 

Genomförande och globalt partnerskap Vrak ingår i nationella och internationella partnerskap för att stärka en hållbar utveckling av Östersjön. (17.17)

Nordiska museet lockar allt fler

Stiftelsen Nordiska museet har ökat sina besökssiffror med över 30 % de senaste tre åren och 2017 var ett särskilt framgångsrikt år. Totalt besökte mer än 660 000 personer stiftelsens anläggningar, varav 355 000 var museibesök. Det motsvarar en ökning med 18 % på anläggningsbesök och en ökning med 13 % på museibesök i förhållande till 2016. Genom utställningar, programverksamhet och ett brett samarbete med Stockholms universitet, högskolor och andra kunskapsinstitutioner har museet möjliggjort för många besökare att stilla sin nyfikenhet inom en rad olika områden av Sveriges och Nordens kulturhistoria. Exempelvis har besökare fått delta i seminarier kring ny forskning om livet i Arktis, nordisk kvinnohistoria och trädgårdshistoria.

– Vi satsar på mycket hög kvalitet oavsett målgrupp och oavsett om mötet sker fysiskt eller digitalt. Vår publika verksamhet bygger på forskning, sakkunskap och pedagogisk expertis på hög nivå i kombination med ett tydligt besökarfokus. Detta har gett resultat och det är samtidigt en bedrift som inte varit möjlig utan stiftelsens många engagerade medarbetare och chefer, säger styresman Sanne Houby-Nielsen.

Stiftelsen erbjuder sedan länge fri entré för barn och ungdomar upp till 19 år på alla sina anläggningar. Runt om i landet har besökare i olika åldrar kunnat följa med på visningar, medverka vid olika aktiviteter och träffa experter inom museets områden. En särskilt uppskattad nyhet under 2017 var utökade öppettider för museet på Djurgården. Det innebar att museet höll öppet under alla årets dagar, även julafton och midsommarafton. En annan nyhet var öppnandet av utställningen Mitt 50-tal. Kvinna. Mode. Vardag, samt ett mindre tillägg med nyförvärvade ungdomskläder i Me, My Selfie and I. 

På stiftelsens sociala medier och digitala plattformar har engagemang och synlighet också ökat. Bland annat har Nordiska museet haft 1 miljon sidvisningar och 200 000 besök på Digitalt museum vilket är en ökning med 100 %. Ett samarbete med Wikimedia har lett till 25 miljoner visningar av artiklar med museets bilder vilket är en ökning med 16 % från föregående år.

– Det är mycket glädjande att vårt omfattande arbete med kunskapsförmedling via våra digitala plattformar uppskattas i så hög grad. Det ger oss både kraft och inspiration att fortsätta det viktiga digitaliseringsarbetet med att tillgängliggöra våra samlingar och kunskapsområden till ännu fler, säger styresman Sanne Houby-Nielsen

Skridskobana öppnar på Skansen

Nu ersätts allsångens publikplatser av 400 kvadratmeter isbana. Redan 1929 fanns en mindre skridskobana på Skansen vid Kyrkhultstugan men den blev inte kvar så länge. En större isbana som täckte hela Sollidenplanen anlades på 1940-talet och var igång till slutet av 50-talet. I helgen, 13 januari kl 14.00, invigs den nya isbanan.

Skridskobanan är upplyst, och det spelas musik i högtalarna för alla som skrinnar och tränar på hockeystopp och fina figurer. Det går att hyra skridskor på plats. Det kostar 50:- för vuxna och 30:- för barn. Då ingår hjälm i priset. Man kan också köpa varm dryck och korv att grilla över fyrfaten, kaffe, te och varm choklad, smoothie och vatten. Har man glömt vantar eller mössa finns det också att köpa liksom extra sockar och sittdynor.

Den 13 januari invigs Skansens nya isbana kl 14.00 av Djurgårdens IF Konståkningsförening, som gör en uppvisning i tidstypiska kläder, av eldartister och med livemusik från Sollidenscenen. Skansens restauranger bjuder på blåbärssoppa under invigningen.

Isbanan kommer att vara öppen alla dagar så länge isen håller, förhoppningsvis ända till slutet av mars.