Världens största matematik- och konstkonferens till Djurgården & Tekniska museet

Tekniska museet står värd för världens största tvärvetenskapliga konferens

Tekniska museet står värd för världens största tvärvetenskapliga konferens om matematik och konst med hundratals deltagare från över 30 länder. Fysikern och Nobelpristagaren Frank Wilczek inleder och även intresserad allmänhet kan delta.

Tekniska museets satsning på lärande upplevelser har bland annat resulterat i utställningen MegaMind och en unik lekpark på temat matematik. Satsningen har lett vidare till att kommittén för internationella matematik- och konstkonferensen Bridges nu valt att arrangera 2018 års upplaga i Sverige på Tekniska museet.

Tidigare års konferenser har arrangerats av universitet och kommuner men nu står alltså för första gången ett museum värd för Bridgeskonferensen som samlar matematik- och konstintresserade från världens alla hörn. Minst 400 deltagare väntas delta och fokus ligger på att mötas, dela erfarenheter och kunskap om konst och matematik.

Konferensen inleds av fysikern och Nobelpristagaren Frank Wilczek och föreläser gör bland annat finske matematikern och historikern Osmo Pekonen (Measuring the Shapeof the Earth), Doris Schattschneider (Marjorie Rice and her Pentagonal Tiling), Mikael Vejdemo-Johansson (To seebeyond the Obvious – 250 000 ways to Tie a Tie) och svenska konstnären Eva Hild, känd förbland annat sina keramiska skulpturer, gjorda med extrem precision. Ett hundratal programpunkter arrangeras under dagarna 25–28 juli.

Konferensen och de flesta av aktiviteterna är på engelska och Bridges vänder sig främst till en internationell publik bestående av matematiker, ingenjörer, lärare, forskare, konstnärer m.fl.

Det finns också möjlighet för intresserad allmänhet att delta i vissa workshops och föreläsningar. Under veckan kan besökare ta del av en stor konstutställning med mängder av kreativa utforskningar i skärningspunkten mellan konst och matematik. Konstnärerna har hämtat inspiration från matematikens fraktaler, polyeder, icke-euklidisk och fyrdimensionell geometri, kakel, knutteori, talteori och mycket mer. I utställningen visas digitala verk i 2D och 3D, målningar, pärlor, keramik, trä, metall, quiltning och papper. Konstnärer från Europa, Afrika, Östasien och Nord- och Sydamerika kommer att vara representerade.

Den 28 juli är det full aktivitet för barnfamiljen och intresserad allmänhet. Hela huset sjuder av roliga prova på aktiviteter Det blir ett fullspäckat program för den matematiknyfikna familjen. Under dagen medverkar flera av konferensens konstnärer och matematiker med praktiska verkstäder som besökare kan delta i. Möt bland annat konstnären Joaquin Rosell i workshopen ”Lek med matte, mönster, pussel och speglar”, eller utforska matematik genom kropp och rörelse tillsammans med Riikka Kosola och Saara Lehto och få svar på hur en snöflinga ”dansas”.

”Att stå värd för den internationella konferensen Bridges är en stor ära och betyder mycket för vårt arbete med att öka barn och ungas intresse för matematik. Det är särskilt roligt att kunna erbjuda ett innehåll där områden som konst, teknik och matematik möts på ett så kreativt sätt.” Peter Skogh, Museidirektör Tekniska museet.

Alla vi säger varmt välkomna till Djurgården och passa på att ta del av aktiviteterna!

Läs mer om programmet här.

Kungliga promenader – ny app för Kungliga Djurgården

Kungliga promenader – upptäck Kungliga Djurgården

Kungliga promenader – upptäck Kungliga Djurgården

Appen ’Kungliga promenader’ guidar dig under en naturskön promenad på Djurgården – från Djurgårdsbron, längs stranden till det kungliga sommarslottet Rosendal.

På vägen passerar du skulpturer, byggnader och platser där historiska händelser har utspelat sig.

Bernadottepromenaden berättar om ätten Bernadottes betydelse för Kungl. Djurgården. Sju Bernadottekungar har sin egen koppling till området. Läs om kungen som uppförde Rosendals slott och parken därikring, om kungen som firade sitt 25-årsjubileum med en världsutställning och om kungen som invigde världens första nationalstadspark.

Strandpromenaden sträcker sig från Djurgårdsbron längs stranden mot Rosendal. Vi passerar bland annat ”den svenska näktergalen” och lär om händelser och personer som gett Jägarbackarna och Villa Godthem sina namn.

Appen ger även möjlighet att komponera promenader efter intresse med kategorierna Parker och natur, Kungligt, Byggnadsverk, Skulpturer och Platser och händelser.

Kungliga promenader’ finns att ladda ned kostnadsfritt på App Store och Google Play i samarbete men Kungl. Djurgårdens förvaltning. Texterna är på svenska och engelska och illustreras med historiska och nytagna bilder.

DN har också skrivit om nyheten.

För mer information om Kungliga promenader klicka här

Öppet brev – ge Djurgården helt elektrifierad kollektivtrafik

Öppet brev till Trafiknämnden

Trafiknämndens ledamöter i Stockholms läns landsting har idag fått ta emot ett öppet brev – ge Djurgården helt elektrifierad kollektivtrafik är uppmaningen. Det är Royal Djurgården och organisationen Fossilfritt Sverige som framför ett krav om att utreda elfärjor till Djurgården och hur färjeläget vid Slussen kan anpassas efter det som en viktig symbol för en hållbar stad.

20180628 – Öppet brev till Trafiknämnden i Stockholms läns landsting

Rusta Djurgårdsfärjorna och ge Djurgården helt elektrifierad kollektivtrafik

Efter sommaren börjar spårvagnarna till Djurgården rulla direkt från Centralen. Skandinaviens största besöksmål med hela 15 miljoner besökare per år, fler än kinesiska muren och Disneyland Paris, får då en kapacitetsstark, tillgänglig och miljövänlig kollektivtrafik. Låt oss lyfta Djurgårdsfärjan till samma nivå och på sikt ge Djurgården helt elektrifierad kollektivtrafik.

Djurgårdsfärjorna börjar bli till åren vad gäller tillgänglighet och miljövänlighet och står just nu inför en modernisering. Efter som Slussen nu byggs om med ett nytt färjeläge är det nu av yttersta vikt att färjelinjen nu byggs med långsiktig hållbarhet i åtanke.

Djurgården kan bli ett skyltfönster för ett hållbart Stockholm och ett fossilfritt Sverige. Med sin unika kombination av kultur och nöjen, park och natur kan ön bli en förebild som kan sprida förnybar teknik och kretsloppstänkande. Ett viktigt steg på vägen är då att göra transporterna fossilfria och elektrifiera färjetrafiken.

Djurgårdsfärjan fyllde 120 år i fjol och torde vara Sveriges mest kända båtlinje. Den tar redan idag nära tre miljoner resande till och från Djurgården. Alla förutsättningar för att här satsa på elfärjor finns på plats. Nu saknas endast ett klokt beslut.

För att Sverige ska nå målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med 70 procent till år 2030 måste våra knappa resurserna användas optimalt. Konkurrensen om biodrivmedel kommer att öka när både tung lastbilstrafik, flyget, sjöfarten och industrin byter bränsle. Därför bör eldrift utnyttjas där det är möjligt och särskilt i områden och på sträckor med stora synergieffekter.

För färjetrafik på kortare sträckor med förutbestämd rutt, som Djurgårdsfärjan, är det lätt att anpassa batteristorlek och laddtider. Effekterna skulle vara positiva för klimatet, men också för den lokala miljön med minskade utsläpp och minskat buller. Sedan 2014 testas elfärja på två linjer: mellan Nybroplan och Kvarnholmen samt mellan Solna strand och Riddarholmen, vilken den senare linjen minskat utsläppen med 300 ton koldioxid per år och dessutom sänkt driftskostnaderna med 40 procent.

Vi vill därför att landstinget nu utreder elfärjor till Djurgården och hur färjeläget vid Slussen kan anpassas efter det. Det skulle också bli en viktig symbol för en hållbar stad.

Djurgården är Skandinaviens största besöksmål med hela 15 miljoner besökare per år, fler än exempelvis kinesiska muren och Disneyland Paris. Kungl. Djurgårdens Intressenter samlar flera av de aktörer som har sin verksamhet på Djurgården med målet att tillsammans, och i samarbete med andra, bevara och utveckla Djurgårdens unika kvaliteter.

Hållbarhet är en självklarhet och en förutsättning för att hantera dagens och morgondagens besöksströmmar. På Djurgården finns möjlighet att kombinera platsens rika historia med moderna miljövänliga lösningar av senaste snitt. Precis som vid Stockholmsutställningarna på Djurgården 1897 och 1930 kan vi visa upp och marknadsföra de idéer som ska göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Redan idag blir Skansens hästgödsel näring åt Rosendals biodynamiska odling, Aquaria vattenmuseum sätter ut Östersjööring som återvänder via deras laxtrappa, idéer finns om samordnad sopsortering och gemensamma leveranser. Fossilfria transporter är en självklar del i arbetet. Det är därför välkommet att spårvägen till Djurgården nu förlängs till Centralen och att landstinget utreder övergång till elbussar.

Vi har här en historisk chans att ta ännu ett kliv mot ett än mer hållbart Stockholm och Djurgården. Vi uppmanar landstingets politiker i alla partier att gripa detta unika tillfälle att med elfärjor göra Djurgårdens kollektivtrafik helt elektrifierad och göra världens första nationalstadspark till en världsutställning för hållbara transporter.

John Brattmyr

VD Stiftelsen Skansen, ordförande Kungl. Djurgårdens Intressenter

Camilla Zedendahl

VD Kungl. Djurgårdens Intressenter

Svante Axelsson

Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

 

För mer information:

Camilla Zedendahl, vd Kungl. Djurgårdens Intressenter, 070-9906973 camilla.zedendahl@royaldjurgarden.se. Se även royaldjurgarden.se

Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige (M2016:05), 070-310 57 97, peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

 

Om Kungl. Djurgårdens Intressenter

Kungl. Djurgårdens Intressenter är en medlemsorganisation som samlar och engagerar 48 aktörer på Djurgården. Tillsammans välkomnar Djurgården över 15 miljoner besökare. Under de närmaste åren investerar aktörerna som utgör helheten Royal Djurgården mångmiljardbelopp i denna besöksattraktion som ständigt utvecklas och växer. Genom Kungl. Djurgårdens Intressenter samverkar aktörerna för att hållbart utveckla Djurgården som besöksmål och stärka dess position som Skandinaviens främsta attraktion.

Om Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 350 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

Om du vill läsa mer om vårt arbete kring hållbarhet, besök sustainable.royaldjurgarden.se

Genomförande och globalt partnerskap

Royal Djurgården ingår partnerskap för att främja elektrifierad kollektivtrafik till Djurgården (17.17)

 

klimatetRoyal Djurgården utövar påverkan för att minska kollektivtrafikens Co2 utsläpp. (13.2)

 

hållbara städer och samhällen

Royal Djurgården samverkar för att minska stadens miljöpåverkan (11.6)

 

hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Royal Djurgården samverkar för en hållbar infrastruktur (9.4)

Minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004 invigt på Djurgården

minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004 invigts på Djurgården

Tio år efter flodvågskatastrofen i Sydostasien beslutade regeringen att upprätta en minnesvård för att hedra minnet av dem som miste livet och skapa en gemensam plats för efterlevande, anhöriga och närstående. Nu har minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004 invigts på Djurgården.

Minnesvården har uppförts på en vacker plats, Blockhusudden, på södra Djurgården i Stockholm. Efter en inledande konstnärstävling valde juryn ut verket Gravitational Ripples av Lea Porsager, vilket invigdes den 5 juni 2018..

Kungaparet och Kronprinsessparet ankom till invigningen tillsammans med statsministern och fru Ulla Löfven, statsrådet Lena Hallengren, Thailands ambassadör Soonthorn Chaiyindeepum och Stockholms landshövding Sven-Erik Österberg.

Därefter inleddes ceremonin med välkomstord av Statens fastighetsverks generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren och den danska konstnärinnan Lea Porsager.

Kungen höll sedan ett tal i vilket han bland annat sade:

”Våra minnen bär vi alltid med oss, vart vi än går. Ändå kan det betyda mycket att ha en plats att gå till för att minnas. (…) Det känns bra att Kungliga Djurgårdens mark kan användas för detta ändamål. Och jag är hedrad över att få vara här i dag tillsammans med er. Kära vänner! Jag hoppas att denna minnesvård ska komma att bli en plats för många att besöka – ett tillfälle till eftertanke. En plats för er.”

Syftet med minnesvården är att hedra minnet av dem som miste livet i flodvågskatastrofen och skapa en vacker och värdig gemensam plats for dem som överlevde flodvågskatastrofen samt for efterlevande anhöriga och närstående. Nu är det möjligt att besöka platsen.

Vikingatid på Djurgården: Vikingaliv satsar på historiska upplevelser

Vikingaliv på Djurgården i Stockholm

Lite mer än ett år har gått sedan Vikingaliv slog upp portarna. Nu utvecklar museet sin utställning och inviger lagom till sommarsäsongen helt nya spännande interaktiva delar.  Nu är det åter vikingatid på Djurgården.

– ”Vi har skapat ännu mer känsla och spänning. I de nya delarna finns massor att upptäcka för besökare i alla åldrar” säger Anna Nisslert, programansvarig på Vikingaliv.

I de nya delarna erbjuds interaktivitet, föremål att känna på och känslan av att stiga in i vikingatiden. Besökaren kan nu följa ullens väg till segel, ta del av hur vikingatidens mäktiga skepp byggdes och känna på underliga operationsverktyg.

Största förändringen är att delar av ett vikingatida långhus byggts upp i museet. Här känns doften av tjära och skinnfällar hänger från taket. Det vikingatida långhuset är inrett som ett matförråd, där besökare kan bekanta sig med råvaror, verktyg och livet i det vikingatida hemmet. Här får besökarna också veta hur det var att vara barn på vikingatiden, hur gamla blev de? Hur såg leksakerna ut och när blev barnen vuxna? Här finns tidsenliga kläder att prova för de barn som vill.

Dessutom kan besökaren möta Estrid Sigfastsdotter. Hon tros ha varit en av 1000-talets allra mäktigaste kvinnor i trakten kring Täby och Vallentuna norr om Stockholm. Tack vare att hon och hennes familj rest flera runstenar och att arkeologer hittat hennes grav kan vi veta en hel del om hennes liv.

Estrids skelett hittades vid ett brobygge i Täby 1995. Arkeologen Lars Andersson var en av de personer som hittade Estrid:

– ”Plötsligt, i ett skoptag med grävmaskinen, så blottades nederdelen av ett mänskligt skelett. Direkt började jag fundera; Vem var det? Är det en man eller kvinna? Vad hette hen? Var bodde hen? Vilken tid var hen ifrån” – Så beskriver Lars Andersson upptäckten vid utgrävningen.

Estrids flytt till Vikingaliv har möjliggjorts genom ett samarbete med Runriket och Täby kommun.

Belysningsutmaning – gör som Gröna Lund: häng med!

Härligt när man vaknar, slår på radion och hör om Gröna Lunds hållbarhetsarbete på nyheterna. Denna gång handlar det om belysning och att Grönan antagit belysningsutmaningen. Det kan du och ditt företag göra också. Hur? Här kommer mer information om hur du går till väga.

Belysningsutmaningen är en del av det internationella initiativet, Global Lighting Challenge som lanserades vid klimattoppmötet COP 21 i Paris december 2015. Vi skulle gärna se att fler på Djurgården ansluter sig.

Belysningsutmaning – gör som Gröna Lund: anslut dig!

Aktiviteter och åtaganden

Belysningsutmaningen har främst verkat genom kunskapsspridning och dialog för att inspirera och engagera olika aktörer. Ett antal event har anordnats, exempelvis i Almedalen, men även mer tekniska seminarier kring de senaste styrsystemen och tillämpningarna av LED.

Sammanlagt 92 aktörer från offentlig sektor till privata aktörer har ställ sig bakom satsningen varav de flesta även antagit åtaganden och ett tiotal av dessa är mätbara. Exempel på åtaganden:

 • Köpings kommun har bytt ut belysning i elljusspår och halverat belysningens elanvändning.
 • Gröna Lund byter ut all sin belysning och kommer minska belysningens elanvändning med 75 procent.
 • Coop byter ut belysningen i sina 250 butiker och har minskat belysningens elanvändning med 21 GWh eller 40 procent.

 

Följ länken och anmäl dig och ditt företag du också: energimyndigheten.se/belysningsutmaningen

Berätta för pressen att du är en del av Royal Djurgården

Var dag, året runt händer det något spännande på Djurgården. Och hela tiden skickar vi ut information om detta till pressen. För att stärka varandra och för att få pressen att förstå vilken makalös utveckling vi har i vårt område, rekommenderar vi att man nämner något i sin pressinformation om att man tillhör Djurgården. På så sätt stärker vi varandra och delarna visar på den imponerande helheten.

För att underlätta har vi i samverkan med marknadsgruppen tagit fram några förslag på hur man kan skriva i sin pressinformation.

Förslag på information att addera till pressinformation:
Här kommer ett antal förslag som inspiration att lägga i pressbyline – självklart länkar man gärna till royaldjurgarden.se om man så önskar:

 1. Djurgården är Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen – vilket är långt fler än de som besöker kinesiska muren. Under de närmaste åren investerar aktörerna som utgör helheten Royal Djurgården mångmiljardbelopp i denna besöksattraktion som ständigt utvecklas och växer.
 2. NN är en del av Djurgården – Skandinaviens främsta attraktion. Över 15 miljoner besökare från hela världen besöker årligen Djurgården för att ta del av svensk kultur och natur, traditioner, dåtidens historia och nutida nöjen. Miljardbelopp satsas varje år av de aktörerna som utgör helheten Royal Djurgården. Allt för att skapa en besöksattraktion som ständigt utvecklas och växer.
 3. Royal Djurgården – på kunglig mark mitt Stockholm, är en oas fylld till brädden med kultur, evenemang och kulinariska utflykter. Konst och kultur samsas med hårdrock och allsång.
 4. Royal Djurgården är Skandinaviens främsta attraktion, ett besöksmål i världsklass mitt i Stockholm. Som en del av världen första Nationalstadspark är detta en grön oas fylld till brädden med kultur, evenemang och kulinariska utflykter.

Länka in till den gemensamma siten

Som i ett led att stärka varandra så har vi kommit överens om att samtliga intressenter ska länka in till den gemensamma sidan royaldjurgarden.se.

Självklart finns det redan länkar från royaldjurgarden.se till alla intressenter.

Vi har tagit reda på hur man bäst länkar oss samman så att resultatet riktigt bra och väl sökbart.

Så här gör du lättast (samtidigt som du får lite sökoptimerings-tips).

LÄNKAR TILLER SVENSKA SIDA

ATT LÄNKA OSS SAMMAN

Google gillar textlänkar som beskriver vad man finner på andra sidan länken. Skriv därför var man hittar om man följer länken exv. ”Här kommer tips på hur du tar dig till Allsången” och inte bara ”Klicka här.” eller ”Läs mer”

Länka in till Royaldjurgarden.se

Vissa ord söker man mer än andra. När du ska länka vidare via en bild eller en logotyp skriv därför in i alt text ”Royal Djurgården – Favorit i Stockholm och Skandinaviens populäraste attraktion”

Om du skapar en textlänk till royaldjurgarden.se skriv gärna följande text och markera den för att länka vidare:

”Mer om Djurgården – Favorit i Stockholm och Skandinaviens populäraste attraktion”.

alternativt  ”På gång på Royal Djurgården – Favorit i Stockholm och Skandinaviens populäraste attraktion”.

LÄNKAR TILL ER ENGELSKA SIDA

Länka in till Royaldjurgarden.se/en
När du ska länka vidare via en bild eller en logotyp skriv  in i alt text ”Royal Djurgården – Stockholm´s favorite place to visit and Scandinavia´s #1 attraction”

Om du skapar en textlänk Skriv in: ”We are a part of Royal Djurgården – Stockholm´s favorite place to visit and Scandinavia´s #1 attraction.”

HÄR HITTAR DU SYMBOLEN ”ROYAL DJURGÅRDEN”

Symbol för Royal Djurgården – som passar just er, hittar du här: https://royaldjurgarden.se/kdi/toolbox/

LITE BONUS: FÖRSLAG PÅ TEXT OM HUR MAN TAR SIG HIT

Förslag på text under fliken hitta hit:
Du hittar oss mitt i Stockholm, på Djurgården – Skandinaviens främsta attraktion.

Djurgården och Visit Stockholm samlar statistik

Djurgården och Visit Stockholm samlar statistik

Hur går det för oss på Djurgården? Ökar vi våra besökarantal? Påverkar det vackra vädret oss? Och när fler plan landar på Arlanda syns det i vår besökarstatistik? Och hur står sig Djurgården mot övriga Stockholms museer och attraktioner? Ja, det är några frågor vi får svar på nu när Djurgården och Visit Stockholm samlar statistik i verktyget Stockholm Tourism Barometer.

Samtliga våra museer har lämnat statistik två år bakåt i tiden och laddar nu in fräscha siffror månatligen. Snart adderar vi till övriga Djurgårdsattraktioner. Detta är uppstarten för något som kommer att bli ett mycket användbart verktyg. Och det ger oss även fördjupad statistik vid sidan av den övernattningsstatistik som varit det främsta underlag som besöksnäringen förlitat sig på tidigare. Bra tycker vi.

Vill ni kika in på verktyget? Följ då länken här.

Handelskammaren kräver bättre kollektivtrafik till Djurgården

För oss på Djurgården är kollektivtrafiken en utmaning. Tar emot fler och fler besökare, men kollektivtrafiken hänger inte riktigt med.

På en plats som Djurgården bör kapaciteten i kollektivtrafiken ligga steget före och inte försöka jaga ikapp. Men det räcker inte med kollektivtrafik – vi behöver förbättrad infrastruktur i grunden. Idag är vi tvungna att till stor del förlita sig på den smala Djurgårdsbron som inte räcker till och som blir ett hinder för kollektivtrafiken i stort. För oss är detta en viktig fråga som vi driver tillsammans.

Nu har Stockholms Handelskammare uppmärksammat vår sak i en rapport och Handelskammaren kräver bättre kollektivtrafik till Djurgården. Vi välkomnar initiativet och skriver under på alla punkter som Handelskammaren tagit upp:

Stockholms Handelskammares förslag för Djurgården:

 1. Utveckla Djurgårdsfärjan med fler turer och flexibla anlöp.
 2. Skynda på planprocesserna för ytterligare en gång- och cykelbro till Djurgården.
 3. Åtgärda eventuella brister på Djurgårdsbron för framtida behov.
 4. Sätt in tätare bussturer som även trafikerar Djurgården senare på kvällen.
 5. Sätt in tätare bussturer specifikt till museiparken för att underlätta för skolklasser och förskolegrupper.
 6. Permanenta försöket (som nu görs i Kista) med mindre, förarlösa elbussar på Djurgården, eller skapa annan form av eldriven skytteltrafik.
 7. Synliggör Djurgården genom att skylta upp den nya spårvägslinjen med Djurgårdskänsla redan vid starten vid T-centralen.

Vill du veta mer eller läsa hela rapporten? Ladda ner den här: 2018_06_Nöjespendling (2).

Nya Djurgårdskartan är här!

nya Djurgårdskartan

Nu har den nya Djurgårdskartan kommit, den är i A3 block-format och passar perfekt när man ska guida sina gäster vidare runt på Djurgården. Kanske vill du också ha kartor?

Vi använder den nya kartan dagligen i Royal Djurgården Visitor Center och på Info Punkten som är öppnad i Djurgårdsboden (utanför Skansens entré). I och med att den är i block-format, är den enkel att visa, rita på, riva av ett blad och skicka med gästen ut på sitt äventyr på Djurgården.

Skulle du ha nytta en av Djurgårdskarta att dela ut till dina gäster?

Kanske känner även ni att ni kan ha nytta av ett block i er reception för att kunna guida era gäster vidare? Det är bara att kika in på Royal Djurgården Visitor Center och hämta ut kartblock.

Nu koras årets miljonte passagerare på Djurgårdsfärjan

miljonte passagerare på Djurgårdsfärjan

Ja, det är faktiskt sant. 1 000 000 passagerare har redan i år tagit färjan till oss på Djurgården. Onsdag den 13 juni ska vi fira detta genom att vi korar årets miljonte passagerare på Djurgårdsfärjan. Kanske är det du?

Radio P5 STHLM livesänder från Djurgårdsfärjan Djurgården 10 mellan 0945-1200. Det är programledare Rasmus Almerud  som flyttar ut sin sändning från studion till verkligheten. Välkommen att bara lyssna. Eller varför inte åka ett varv om, så kanske du bli intervjuad. Eller så kanske du blir den som koras som den miljonte.

Har du ursprungsmärkt el?

Hållbarhet ligger i Djurgårdens själ. Vi är en del av Nationalstadsparken och när man tagit emot besökare i över 400 år är det långsiktiga perspektivet naturligt. Här på Djurgården samarbetar vi för att hela tiden bli bättre och flytta fram våra positioner.  Nu hoppas vi att alla på Djurgården går över till grön el.

I samband med att vi gjorde vår hållbarhetsinventering förra sommaren vet vi vilka aktörer som idag gått över till vad som kallas ”grön el”, eller ursprungsmärkt el:

Rosendals slott
Gröna Lund
Stiftelsen Nordiska museet
Etnografiska museet
Liljevalchs Konsthall
Scandic Hotels Hasselbacken
Aquaria vattenmuseum
Stiftelsen Rosendals Trädgård
POP House Sweden AB
Sagolekhuset Junibacken AB

Det kan förstås vara fler – och det borde vara fler!

Är du en av de som funderar på att gå över till ursprungsmärkt el? Bra! Det är inte svårt att byta. Har du några frågor? Hör av dig till oss eller följ länken och läs mer. Och när du tagit steget får du gärna höra av dig till oss också.

Pippi flyttar in, kungaparet kommer och Marilyn Manson tar ton under nationaldagen på Djurgården

kungaparet kommer och Marilyn Manson tar ton under nationaldagen på Djurgården

Kungaparet kommer och firar traditionsenligt nationaldagen på Skansen, Pippi flyttar in på Junibacken. Och så får vi inte glömma att Marilyn Manson tar ton på Gröna Lund. Det är nationaldag på Djurgården. Och när Djurgården firar nationaldag finns det verkligen något för alla.

Besök alla tre, eller kombinera din favorit med ytterligare någon plata här på Djurgården. För här har vi öppet alla dagar året runt. Och särskilt an dag som nationaldagen.

VI har samlat några nationaldagstips till dig nedan. Välkommen till nationaldag på Djurgården!

The winner takes it all! – maratonextra på Djurgården

Stockholm Maraton, trafikinformation & aktiviteter på Djurgården den 2 juni

Maratonextra och trafikinformation inför den 2 juni

Vikingalivs vikingar springer asa-fort i kapp med löparna och ABBA The Museum sätter takten när the winner takes it all! Det är några av alla de aktiviteter du får uppleva när Djurgården välkomnar 40-årsjubilerande Stockholm Marathon den 2 juni. 

I år kommer upplevelsen av Stockholm Marathon bli något lite extra när löparna springer genom museiparken och in på Djurgården. Tillsammans har Djurgårdens aktörer bestämt sig för att höja stämningen för både deltagare och publik genom att bjuda på smakprov av Djurgården.

Det är många aktörer som bidrar längs banan. Så är du publik rekommenderar vi att du hejar fram löparna tillsammans med oss på plats på Djurgården. Självklart är alla Djurgårdens attraktioner öppna.

Vasamuseet uppmanar löparna att springa minst lika långt som Vasaskeppet seglade. Springer du hela maran kommer du att ha avverkat sträckan 32 gånger om. Vasas seglats sträckte sig 1300 meter.

Man kanske inte vill springa maraton på styltor eller i clownkostym. Men vilken utrustning kan vara bättre när man ska heja fram de som springer. Gröna Lund skickar ut sina gycklare och jonglörer för att höja stämningen.

The winner takes it all? ABBA The Museums underbara Waterloovärdar vrider upp musiken till inspiration för löparna .

Det är inte var dag man möter en viking på gatan, men när maratonlöpana kommer till Djurgården är det inte omöjligt att de får konkurrens av en av Vikingslivs vikingar. Här gäller det att springa asa-fort innan de går bärsärk.

Vid Nordiska museet finns ett mattorg med Food trucks utanför entrén och publiken bjuds in att heja med nordens alla flaggor.

– Djurgården är den grönaste, skönast plats man kan tänka sig. När löpare från hela världen kommer till oss för att springa maraton vill välkomna dem ordentligt. Vi flyttar ut delar av våra verksamheter för att heja och vi hoppas att få extra hjälp av publiken att skapa en riktig folkfest här hos oss, säger Camilla Zedendahl, vd på Kungliga Djurgårdens Intressenter.

Dessutom skickar Kungl. Djurgårdens Intressenter ut en springande reporter. Det är Skansens evenemangschef som kommer att sända live under delar av loppet via Royal Djurgårdens Facebook.

_________________

TRAFIKINFORMATION

Så här tar du dig till Djurgården den 2 juni

Under Stockholm Marathon tar en del trafiken paus, då löparna tar gatorna i besittning. Men det visst går det att ta sig fram. Här hjälper vi dig att hitta andra sätt att ta dig hit än via bil, buss eller spårvagn.

För hos oss är det alltid öppet – särskilt när det är folkfest i stan. Detta är en dag du inte vill missa.

På vattnet är det fritt fram

Djurgårdsfärjan kör extratrafik den 2 juni – var 7:e minut mellan kl 11.00-19.00 går alla färjorna i ringlinje mellan Slussen – Allmänna gränd/Djurgården – Skeppsholmen.

Färjelinje 80 – Sjövägen, kör rutten Nybroplan – Allmänna gränd/Djurgården – Saltsjöqvarn – Finnboda hamn – Kvarnholmen – Blockhusudden – Nacka strand – Blockhusudden – Lidingö/Dalénum – Frihamnen – Allmänna gränd/Djurgården, enligt tidtabell.

M/S Emelie kör rutten Hammarby sjöstad – Masthamnen – Djurgården – Nybroplan enligt denna tidtabell.

Vi kan även rekommendera Hop-on Hop-off båt som tar dig runt Stockholm på vattnet enligt följande tidtabell. En nyhet för sommaren är att man nu kan kliva av och på vid Waldemarsuddes fina nya brygga.

Under jord är det fritt fram

Du kan självklart ta tunnelbanan till Karlaplan eller Östermalmstorg och sedan promenera den sista biten till Djurgården och Museiparken.

Inställd buss och spårtrafik

På grund av trafikavstängningar den 2 juni är det inte möjligt att köra bil till Djurgården och Museiparken. Spårväg och busstrafik till Djurgården och Museiparken påverkas kraftigt under dagen, bl a med inställd trafik bl a för spårvägen under tiden ca kl. 11.00 – 17.30 (ev. längre). Vad gäller busslinje 69 och 76 är trafiken helt indragen från kl. 11.00 till 18.30.

Vill du veta mer om hur gatuavstängningar påverkar trafiken, bussar och spårvägen? Då hittar du all information här. Eller sök i SL-appen.

Maratonlöpare på Djurgården

Löparna befinner sig på Södra Djurgården kl 13.00-15.30
Löparna springer förbi Museiparken kl 12.50-14.55

Maraton: trafikinformation & aktiviteter på Djurgården

Stockholm Maraton, trafikinformation & aktiviteter på Djurgården den 2 juni

Spring så spelar vi! – maratonextra på Djurgården

Vikingalivs vikingar springer asa-fort i kapp med löparna och ABBA The Museum har en uppmaning till alla deltagare: Spring så spelar vi! Det är några av alla de aktiviteter du får uppleva när Djurgården välkomnar 40-årsjubilerande Stockholm Marathon den 2 juni.  Hur påverkar maraton trafiken? Det ser du längre ner.

I år kommer upplevelsen av Stockholm Marathon bli något lite extra när löparna springer genom museiparken och in på Djurgården. Tillsammans har Djurgårdens aktörer bestämt sig för att höja stämningen för både deltagare och publik genom att bjuda på smakprov av Djurgården.

Det är många aktörer som bidrar längs banan. Så är du publik rekommenderar vi att du hejar fram löparna tillsammans med oss på plats på Djurgården. Självklart är alla Djurgårdens attraktioner öppna.

Vasamuseet uppmanar löparna att springa minst lika långt som Vasaskeppet seglade. Springer du hela maran kommer du att ha avverkat sträckan 32 gånger om. Vasas seglats sträckte sig 1300 meter.

Man kanske inte vill springa maraton på styltor eller i clownkostym. Men vilken utrustning kan vara bättre när man ska heja fram de som springer. Gröna Lund skickar ut sina gycklare och jonglörer för att höja stämningen.

The winner takes it all? ABBA The Museums underbara Waterloovärdar vrider upp musiken till inspiration för löparna – så länge de springer. Parollen är ”spring så spelar vi”.

Det är inte var dag man möter en viking på gatan, men när maratonlöpana kommer till Djurgården är det inte omöjligt att de får konkurrens av en av Vikingslivs vikingar. Här gäller det att springa asa-fort innan de går bärsärk.

Vid Nordiska museet finns ett mattorg med Food trucks utanför entrén och publiken bjuds in att heja med nordens alla flaggor.

– Djurgården är den grönaste, skönast plats man kan tänka sig. När löpare från hela världen kommer till oss för att springa maraton vill välkomna dem ordentligt. Vi flyttar ut delar av våra verksamheter för att heja och vi hoppas att få extra hjälp av publiken att skapa en riktig folkfest här hos oss, säger Camilla Zedendahl, vd på Kungliga Djurgårdens Intressenter.

Dessutom skickar Kungl. Djurgårdens Intressenter ut en springande reporter. Det är Skansens evenemangschef som kommer att sända live under delar av loppet via Royal Djurgårdens Facebook.

_________________

TRAFIKINFORMATION

Så här tar du dig till Djurgården den 2 juni

Under Stockholm Marathon tar trafiken paus, då löparna tar gatorna i besittning. Det betyder att du får hitta andra sätt att ta dig hit än via bil, buss eller spårvagn.

Här kommer tips på hur du tar dig till Djurgården:

På vattnet är det fritt fram

Djurgårdsfärjan kör extratrafik den 2 juni – var 7:e minut mellan kl 11.00-19.00 går alla färjorna i ringlinje mellan Slussen – Allmänna gränd/Djurgården – Skeppsholmen.

Färjelinje 80 – Sjövägen, kör rutten Nybroplan – Allmänna gränd/Djurgården – Saltsjöqvarn – Finnboda hamn – Kvarnholmen – Blockhusudden – Nacka strand – Blockhusudden – Lidingö/Dalénum – Frihamnen – Allmänna gränd/Djurgården, enligt tidtabell.

M/S Emelie kör rutten Hammarby sjöstad – Masthamnen – Djurgården – Nybroplan enligt denna tidtabell.

Vi kan även rekommendera Hop-on Hop-off båt som tar dig runt Stockholm på vattnet enligt följande tidtabell. En nyhet för sommaren är att man nu kan kliva av och på vid Waldemarsuddes fina nya brygga.

Under jord är det fritt fram

Du kan självklart ta tunnelbanan till Karlaplan eller Östermalmstorg och sedan promenera den sista biten till Djurgården och Museiparken.

Inställd buss och spårtrafik

På grund av trafikavstängningar den 2 juni är det inte möjligt att köra bil till Djurgården och Museiparken. Spårväg och busstrafik till Djurgården och Museiparken påverkas kraftigt under dagen, bl a med inställd trafik bl a för spårvägen under tiden ca kl. 11.00 – 17.30 (ev. längre). Vad gäller busslinje 69 och 76 är trafiken helt indragen från kl. 11.00 till 18.30.

Vill du veta mer om hur gatuavstängningar påverkar trafiken, bussar och spårvägen? Då hittar du all information här. Eller sök i SL-appen.

Maratonlöpare på Djurgården

Löparna befinner sig på Södra Djurgården kl 13.00-15.30
Löparna springer förbi Museiparken kl 12.50-14.55

Trafikpåverkande avstängningar maj-juni

Här kommer en sammanställning av trafikpåverkande avstängningar av kollektivtrafiken som påverkar Djurgården under maj-juni 2018:

Söndag 20/5: Prins Bertil Memorial störningar mellan kl 09.30-11.30 eventuella störningar på eftermiddagen vid 16.00-18.00 när evenemanget avslutas.

Lördag 26/5: Barnvagnsmarschen, störningar mellan kl 13.00-14.00.

Tisdag 29/5: FN-veteraner marscherar från Norrmalmstorg mot Sjöhistoriska Museet. Trafikstörningar mellan kl 11.30-13.00.

Lördag 2/6: Stockholm Marathon, stora störningar under tiden ca kl 11.00 – 17.30 (ev. längre): Ingen spårvagns- eller busstrafik till Djurgården: Dock: förstärkningstrafik med båt då Djurgårdsfärjan, linje 82, kommer att trafikeras med fyra färjor som ger trafik var 7:e minut till och från Djurgården. Även Sjövägen, linje 80, kommer att förstärkas. Gemensam störningsinformation beträffande all trafik i samband med loppet hittar du här.

Söndag 6/6 Nationaldagsfirande, indragen trafik mellan ca kl 15.20 – 19.00. Starttiden uppskattad, trafiken kommer igång igen när polisen givit klartecken.

Onsdag & torsdag 13-14/6 Blodomloppet, begränsad framkomlighet på Manillavägen från korsning Kaknäsvägen/Manillavägen mellan kl.16.00-21.00. För deltagare är det körförbud.

Hunduddsvägen – på vägen råder parkeringsförbud samt begränsat framkomlighet mellan kl.18.00-19.30.

Blockhusringen – begränsad framkomlighet mellan kl.16.00-19.30.

 

Pippi Långstrump kommer till Junibacken

Pippi Långstrump kommer till Junibacken

 

Till försommaren drar Junibacken upp ridån för teaterpremiär i Villa Villekulla med Pippi i huvudrollen.

Att världens starkaste tjej flyttar in på Junibacken är startskottet för en satsning att lyfta fram författaren Astrid Lindgren och förmedla bilden av henne som den unika författaren hon var. Med start i sommar får därför hennes böcker och karaktärer en mer central roll i Junibackens utbud här på Djurgården.

Pippi är en fantastiskt älskad karaktär och hon är också en av de största i Astrids författarskap. Pippi är en figur som både varit och är betydelsefull i samhällsdebatten, hon är normbrytanade och står alltid på barnens sida och visar att inget är omöjligt, säger Björn Edlund, Junibackens vd.

I föreställningarna som kommer vara fyllda av sång, dans och skratt för hela familjen ligger fokus på att försöka skapa den versionen av Pippi som Astrid tänkte sig och med hjälp av hela hennes författarskap inspirera barn att ta för sig i livet och väcka lusten till läsning. Pippi och hennes vänner bjuder på mängder av upptåg och kom ihåg — här kan allt och lite till hända.

Nyfiken på fler barnaktiviteter på Djurgården? kika nedan.

Liljevalchs ställer ut Lars Lerin

Välkommen in i Lars Lerins bildvärld, en värld skapad av vatten och pigment. På Liljevalchs visas i sommar ett hundratal målningar från 2002–2018.

Den 18 maj öppnar sommarens stora utställning på Liljevalchs här på Djurgården med en av Sveriges mest älskade konstnärer, akvarellisten Lars Lerin. Den värmländske konstnären räknas som Nordens främsta akvarellist men arbetar också i andra tekniker. Det blir timslånga köer till hans utställningar och hans medverkan i olika tv-program har fått miljonpublik.

Fokus kommer att ligga på de mörka stråken i Lars Lerins konstnärskap, och många stora målningar visas i utställningen, säger konsthallschefen Mårten Castenfors.

När: 18 maj–9 september. Öppet måndag-torsdag kl 10.00–18.00, fredag-söndag kl 11.00–17.00.
Entrépris: 80 kr, fritt upp till 18 år. Måndagar fri entré för alla.

Nyfiken på konst på Djurgården? Du hittar fler tips nedan.