close
Trafikinformation: Gärdesloppet den 20 maj 2018

Trafikinformation: Gärdesloppet den 20 maj 2018

14/05/2018

Här kommer trafikinformation om Prins Bertil Memorial – Gärdesloppet, som äger rum söndagen den 20 maj på ängar och vägar mellan Djurgårdsbrunn och Manilla. Lättast kan vara att ladda ner denna pdf: Karta Gärdesloppet Boende Djurgården 2018

Och här kommer trafikinformation: Gärdesloppet den 20 maj 2018

Trafikavstängning sker kl. 06:30 till 18:00 av vägen mellan korsningarna Kaknäsvägen/Djurgårdsbrunnsvägen och Manillavägen/Djurgårdsvägen. Trafik till Blockhusudden hänvisas till Djurgårdsvägen via Waldermarsudde och Biskopsudden ut till Blockhusudden.

Busslinje 69 går efter kl. 10:00 via Lindarängsvägen till Kaknästornet. Från morgonen fram till kl. 10:00 kör buss 69 ordinarielinjesträckning men endast till Kaknästornet. Se bifogad karta. Se också www.sjovagen.se för båtar från Blockhusudden.

För mer information se www.gardesloppet.se

Tack för ert samarbete och välkommen till en festlig söndag önskar Kungliga Automobilklubben, KAK

Kontaktperson: Wille Douglas, KAK Generalsekreterare,  epost: wilhelm.douglas@kak.se  telefon: 0734- 36 61 60
Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer