close
Trafikpåverkan under Gärdesloppet den 19 maj 2019

Trafikpåverkan under Gärdesloppet den 19 maj 2019

15/05/2019

Här kommer trafikinformation om Prins Bertil Memorial – Gärdesloppet, som äger rum söndagen den 19 maj på ängar och vägar mellan Djurgårdsbrunn och Manilla.

Trafikavstängning sker kl. 06:30 till 18:00 av vägen mellan korsningarna Kaknäsvägen/Djurgårdsbrunnsvägen och Manillavägen/Djurgårdsvägen. Trafik till Biskopsudden och Blockhusudden hänvisas till Djurgårdsvägen via Waldermarsudde och Biskopsudden ut till Blockhusudden.

Busslinje 69 går från Karlaplan via Lindarängsvägen till Kaknästornet där den vänder. Se ovan karta. Tider enligt ordinarie turlista med omvänd körväg enligt skissen.

För mer information se www.gardesloppet.se

Kontaktperson: Wille Douglas, KAK Generalsekreterare

epost: wilhelm.douglas@kak.se

telefon: 0734-36 61 60.

 

Tack för ert samarbete och välkommen till en festligt söndag önskar Kungliga Automobil Klubben, KAK.

 
Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer