close
Djurgårdsbrons avstängningstider sommaren 2019

Djurgårdsbrons avstängningstider sommaren 2019

27/03/2019

Här kommer information om Djurgårdsbrons avstängningstider under 2019.

Till Valborg börjar den sedvanliga trafikavstängningen på Södra Djurgårdens västra del vid ”Djurgårdsbommen” intill Biologiska museet. Under sommaren 2019 (27 april – 29 september) stängs bommen följande tider:

* Lördagar, söndagar och helgdagar kl.11.00–16.00
* Skansens allsångskvällar (tisdagar, 25 juni – 13 aug) kl.17.00–20.00

Under dessa tider får endast boende och verksamma med passertillstånd passera med motorfordon. Undantag görs för kollektiv- och nyttotrafik, taxi, samt för besökare med särskilda skäl.

För bommen ansvarar Stockholms stad, som beslutar om tider och övriga regler i samråd med Kungl. Djurgårdens förvaltning. Bommen bemannas av Estate Bevakning, som även sköter parkeringsövervakningen på Kungl. Djurgården.

Behöver du söka nytt passertillstånd?

Du som boende och verksam inom det avstängda området (Södra Djurgården) fram till och med Rosendal och Waldemarsudde (från Djurgårdsbron räknat), kan söka nytt tillstånd hos Estate, genom att mejla till: info.parkering@estate.se

Boende med flera bilar i hushållet eller verksamheter med fler företagsbilar (eller motsvarande) kan liksom tidigare beviljas fler tillstånd. Liksom tidigare är det även möjligt, för både boende och verksamma, att hos Estate söka tillfälliga tillstånd för tillfälliga gäster etc, om så är motiverat.

Estate svarar även på alla era frågor i sammanhaget på info.parkering@estate.se




Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer