close

Toolbox

Här hittar du som är medlem i Kungl. Djurgårdens Intressenter verktyg för att lyfta Djurgården i din egen kommunikation.

Vår gemensamma symbol ”Royal Djurgården” finns i alla färger och olika format, så det är bara att välja den som passar dig bäst. Vi har lagt till guidelines, så att du enkelt kan se hur du bästa använder symbolen.

Dessutom hittar du symbolen för Allas vårt Djurgården, som vi använder lokalt och under coronapandemin.

Självklart hittar du även vår GUIDE till Djurgården här.

Kontakt

Kungl. Djurgårdens Intressenter
c/o Nordiska Museet
Djurgårdsvägen 6-16
Box 27820
115 93 Stockholm

Phone: +46 709 906 973
camilla.zedendahl@royaldjurgarden.se

Guidelines

Instruktion uppdatering evenemangskalender
Instruktion uppdatering evenemangskalender

Här kommer enkla instruktioner till dig som vill lägga upp information i evenemangskalender.

Medlemsförmåner 2020
Medlemsförmåner 2020

Här hittar du medlemsförmånerna för 2020.

Mall för hållbarhetspolicy

En mall att använda i upprättandet av en hållbarhetspolicy för den egna verksamheten. Att använda som helhet eller i valda delar.

Åtagande för ett snyggt och rent Djurgården
Åtagande för ett snyggt och rent Djurgården

Med start våren 2019 åtar vi oss att arbeta aktivt för att:
• Minska användningen av onödig plast och gå från engångs- till flergångsartiklar i våra egna verksamheter
• Ta krafttag kring nedskräpning på Djurgården
• Samverka kring nya lösningar och välkomna innovation
• Öka återvinningen av förpackningsmaterial
• Inspirera omvärlden till förändring

Förmån Pop House och Hotell Hasselbacken

KDIs förmånsavtal gällande logi på Pop House och Hotell Hasselbacken tom 20201231.


Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer