close
Handelskammaren kräver bättre kollektivtrafik till Djurgården

Handelskammaren kräver bättre kollektivtrafik till Djurgården

15/06/2018

För oss på Djurgården är kollektivtrafiken en utmaning. Tar emot fler och fler besökare, men kollektivtrafiken hänger inte riktigt med.

På en plats som Djurgården bör kapaciteten i kollektivtrafiken ligga steget före och inte försöka jaga ikapp. Men det räcker inte med kollektivtrafik – vi behöver förbättrad infrastruktur i grunden. Idag är vi tvungna att till stor del förlita sig på den smala Djurgårdsbron som inte räcker till och som blir ett hinder för kollektivtrafiken i stort. För oss är detta en viktig fråga som vi driver tillsammans.

Nu har Stockholms Handelskammare uppmärksammat vår sak i en rapport och Handelskammaren kräver bättre kollektivtrafik till Djurgården. Vi välkomnar initiativet och skriver under på alla punkter som Handelskammaren tagit upp:

Stockholms Handelskammares förslag för Djurgården:

  1. Utveckla Djurgårdsfärjan med fler turer och flexibla anlöp.
  2. Skynda på planprocesserna för ytterligare en gång- och cykelbro till Djurgården.
  3. Åtgärda eventuella brister på Djurgårdsbron för framtida behov.
  4. Sätt in tätare bussturer som även trafikerar Djurgården senare på kvällen.
  5. Sätt in tätare bussturer specifikt till museiparken för att underlätta för skolklasser och förskolegrupper.
  6. Permanenta försöket (som nu görs i Kista) med mindre, förarlösa elbussar på Djurgården, eller skapa annan form av eldriven skytteltrafik.
  7. Synliggör Djurgården genom att skylta upp den nya spårvägslinjen med Djurgårdskänsla redan vid starten vid T-centralen.

Vill du veta mer eller läsa hela rapporten? Ladda ner den här: 2018_06_Nöjespendling (2).
Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer