close
Kungliga Djurgården får internationell hållbarhetsutmärkelse

Kungliga Djurgården får internationell hållbarhetsutmärkelse

27/09/2022

Under flera år har vi jobbat hårt tillsammans för en hållbar destination. För nästan ett år sedan bestämde vi att vi vill genomlysa vårt arbete utifrån FNs alla hållbarhetsmål. Nu är vi stolta att få ett erkännande som en av världens mest hållbara storstadsdestinationer av organisationen Green Destinations. 

– Djurgården erbjuder natur, kultur och nöjen till över 15 miljoner besökare varje år. Vi vill gå i bräschen för en mer hållbar turism och ett mer hållbart Stockholm. Därför är vi väldigt stolta över att ha fått den här utmärkelsen, säger Camilla Zedendahl, vd för Kungliga Djurgårdens Intressenter.

Hållbarhetsutmärkelsen Green Destinations Award ges till destinationer som bedriver ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inom en rad områden. Kriterierna gäller hållbar förvaltning, djur och natur, miljö och klimat, kultur och tradition, social hållbarhet samt gästfrihet. Kriterierna utgår ifrån de 17 hållbarhetsmål som FN har satt upp inom ramen för Agenda 2030.

I en oberoende granskning lyfts det samarbete som drivits av Kungliga Djurgårdens Intressenter under de senaste sex åren fram som ”en inspiration för fler storstadsdestinationer som visar att det är möjligt att arbeta i en hållbar riktning även för dessa destinationer.”

– Många ska känna sig delaktiga i den här utmärkelsen. Tillsammans med besöksmålen har stockholmarna, staden och regionen bidragit till Djurgårdens hållbara utveckling. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta för att utveckla Djurgården ytterligare som hållbart besöksmål, säger Magnus Andersson, slottsfogde, Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Tillsammans med Kungliga Djurgårdens förvaltning och med stöd av Visit Stockholm och Nationalstadsparken driver Kungliga Djurgårdens Intressenter ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Syftet med Djurgårdens hållbarhetsarbete är att koppla ihop det historiska arvet med framtidens ambitioner om en hållbar stad och hållbar besöksnäring.

– Det är fantastiskt att Kungliga Djurgårdens intressenter tilldelats Green Destination Platinum Award. Det är ett kvitto på ett framgångsrikt arbete och en långsiktig ambition från Djurgårdens alla aktörer. Bakom detta ligger hårt arbete, djup kunskap och mod. Vid sidan av intressenternas otroliga insats vill jag också lyfta fram det kompetenta ledarskap Camilla Zedendahl bedriver för Kungliga Djurgårdens intressenter och destinationens hållbara utveckling, säger Caroline Strand VD för Visit Stockholm.

Läs mer om arbetet på vår hållbarhetssite sustainable.royaldjurgarden.se där vi samlar information om vårt hållbarhetsarbete.

Fakta om Green Destinations Award

Utmärkelsen delas ut av Green Destinations och utgår ifrån kriterier uppsatta av Global Sustainable Tourism Council. GTSC är ett FN-initiativ som certifierar destinationer inom besöksnäringen. Utmärkelsen delas ut på Green Destinations 2022 Future of Tourism Summit i Aten den 27 september. Det finns fyra olika nivåer av utmärkelsen – brons, silver, guld och platinum – beroende på hur stor andel av hållbarhetskriterierna som destinationen uppfyller.
Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar drygt 60 intressenter på Djurgården. Läs mer