close
Lägesrapport december 2020

Lägesrapport december 2020

09/12/2020

Så här i början av årets sista månad kan vi nog med ganska stor säkerhet säga att februari var årets ”toppmånad” vad gäller besökare på Djurgården. I den senaste rapporten från september, konstaterade vi att det totala antalet besökare sjunkit drastiskt sedan februari och att Djurgårdens grönytor utnyttjats framför besök på våra museer under våren och stor del av sommaren. Samtidigt konstaterade vi att en allt större andel av det totala antalet besökare besökte våra museer under sensommar och tidig höst.

I Museernas besökssiffror – som museerna rapporterar in till Visit Stockholm – kan vi konstatera att nedgången för museerna jämfört med 2019 var 62 % för september och 52 % för oktober. Ända var känslan under dessa månader försiktigt positiv och vi vågade nästan fundera över om vi klarat oss igenom den värsta prövningen. Under perioden 10 september till 5 oktober genomförde flertalet museer den gemensamma kampanjen 25 % i 25 dagar och det är under dessa veckor vi har höstens högsta totala besökssiffror med peak vecka 39.

Men med ökad smittspridning kom nya restriktioner i slutet av oktober vilket gjorde att många av våra museer stängde med omedelbar verkan. På en vecka gick det totala besöksantalet ner med 30 %, och i och med Skansens stängning i samband med förlängda restriktioner i slutet av november har siffrorna dalat ytterligare.

Vi kan utifrån våra egna mätningar konstatera att vecka 10 fortfarande är vår ”toppvecka”, med totalt ungefär 155 000 besökare. Vecka 39 är höstens bästa vecka, med drygt 20 000 färre besökare än vecka 10. Med stängningen av museerna under slutet av höstlovsveckan sjunker siffrorna tydligt, och efter ytterligare fem veckor är vi nere på hälften av höstlovets besökstal (v. 49).

Region Stockholm delar med sig av statistik och ytterligare information från vecka 49 som kan vara av intresse. Här hittar du rapporten Covid-19: Näringsliv- och arbetsmarknad i Stockholmsregionen, vecka 49

 

Kungl. Djurgårdens Intressenter mäter i ett projekt tillsammans med Kungl. Djurgårdens förvaltning och med stöd från Nationalstadsparkens utvecklingsfond, besöksantal och besöksströmmar på Djurgården. Ett 25-tal fasta mätstationer plockar upp anonymiserade signaler från mobiltelefoner och ger data under dygnets alla timmar. Statistik rörande museer kommer från Stockholm Tourism Barometer.
Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer