close
Nya passertillstånd inför årets trafikavstängning på Södra Djurgården

Nya passertillstånd inför årets trafikavstängning på Södra Djurgården

29/03/2018

Vi har fått följande information från Kungl. Djurgårdens Förvaltning:

Till Valborg börjar den sedvanliga trafikavstängningen på Södra Djurgårdens västra del vid ”Djurgårdsbommen” intill Biologiska museet. Under sommaren 2018 (28 april – 30 september) stängs bommen följande tider:

* Lördagar, söndagar och helgdagar  kl 11 – 16
* Skansens allsångskvällar (tisdagar) kl 17 – 20

Under dessa tider får endast boende och verksamma med passertillstånd passera med motorfordon. Undantag görs för kollektiv- och nyttotrafik, taxi, samt för besökare med särskilda skäl.

För bommen ansvarar Stockholms stad, som beslutar om tider och övriga regler i samråd med Kungl. Djurgårdens förvaltning. Bommen bemannas av Estate Bevakning, som även sköter parkeringsövervakningen på Kungl. Djurgården.

Nya passertillstånd

De passertillstånd som hittills använts börjar bli till åren och många har kommit på avvägar. Inför säsongen 2018 kommer de därför att bytas ut.

Du som boende och verksam inom det avstängda området  – Södra Djurgården fram till och med Rosendal och Waldemarsudde (från Djurgårdsbron räknat) – kan söka nytt tillstånd hos Estate, genom mejl till: info.parkering@estate.se

Boende med flera bilar i hushållet, eller verksamheter med fler företagsbilar (eller motsvarande) kan liksom tidigare beviljas fler tillstånd. Liksom tidigare är det även möjligt, för både boende och verksamma, att hos Estate söka tillfälliga tillstånd för tillfälliga gäster etc, om så är motiverat.

Skulle hanteringen inte hinnas med gäller gamla tillstånd övergångsvis.

Estate svarar även på alla era frågor i sammanhaget på info.parkering@estate.se

 

Med önskan om en trivsam Djurgårdssommar!

Kungl. Djurgårdens förvaltning
Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer