close
Ombyggnation av elnät på Östermalm & Södra Djurgården

Ombyggnation av elnät på Östermalm & Södra Djurgården

01/04/2019

I april påbörjas arbetet med att bygga ut delar av elnätet på Östermalm och Södra Djurgården som beräknas pågå fram till årskiftet 2020-2021.

Arbetet innebär att cirka 21 km elledningar byts ut mot nya kablar med större kapacitet, samt att nya kabelskåp placeras ut. Ytterligare upprustningar innefattar bland annat förnyad trottoar med nya plattor på stora delar av sträckan, samt utökad kapacitet till Spårväg Citys nya spårvagnar.

Projektet kommer göras i etapper på ca 250 meter. Schaktningen kommer mestadels att ske i trottoaren och därför kommer vissa gatuparkeringsplatser tas bort för att leda om gångtrafikanter. Vid respektive port där det grävs kommer gångbroar ställas upp. Kartan nedan visar var det kommer schaktas och bytas ut kablar. Preliminär tid för ombyggnation av respektive etapp visas i bilden under.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information finns på http://www.ellevio.se/ostermalm-djurgarden

Vid ytterligare frågor om projektet vänligen kontakta ostermalm-djurgarden@ellevio.se
Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer