close
Djurgården välkomnar ett nytt marinarkeologiskt museum

Djurgården välkomnar ett nytt marinarkeologiskt museum

19/01/2018

Djurgården välkomnar ett nytt marinarkeologiskt museum när Statens maritima museer satsar stort och planerar för ett nytt museum om Östersjöns världsunika kulturarv. Två sensationellt välbevarade vrak från medeltiden respektive Vasatiden har nyligen hittats av Statens maritima museer vid dykningar i Stockholms skärgård. Museet ska bevara och sprida kunskap om kulturarvet i Östersjön samt ta vrakens berättelser till ytan! 

Redan idag finner du ett av världens kanske kända skepp Regalskeppet Vasa på Vasamuseet här på Djurgården. På Östersjöns botten vilar ett omfattande antal skeppsvrak som bevarats i århundraden med skroven mer eller mindre hela. Detta beror på att skeppsmask och andra tränedbrytande organismer inte trivs i det bräckta vattnet.

  • Det står minst hundra intakta skepp på Östersjöns botten, berättar Nina Eklöf, projektledare vid Statens maritima museers projekt Östersjöns skatter.

De senaste åren har flera fynd från 1600–1700-talet gjorts i Östersjön, men nu har två väsentligt äldre skepp hittats.

  • Jag fick lite puls när jag insåg vad vi dök på – sådana gamla välbevarade vrak har jag aldrig tidigare sett! säger Jim Hansson, marinarkeolog vid Statens maritima museer.

Det medeltida vraket ligger till större del under dyn och detaljerna indikerar på att det är en kogg med en trolig datering från 1300–1400-tal. Fartyget mäter 23–25 meter på längden och sju meter på bredden och har sannolikt haft en mast med ett råsegel. Flera skeppsdetaljer som utstickande däcksbalkar med väldigt ovanliga knän samt ett enkelt bråspel tyder på medeltid. När koggen introducerades på haven så var det en helt ny, stor och kraftig skeppstyp som kom att dominera stora delar av handeln i århundraden kring Östersjön.

Det andra vrakfyndet uppskattas vara från 1500-talet och står fortfarande med masten rakt upp och är fullt utrustad. Ombord hittades drygt 20 tunnor med osmundjärn tillsammans med köksgeråd och verktyg. Järnfyndets omfattning saknar motstycke bland tidigare gjorda maritima fynd. Osmundjärn har till stora delar byggt upp Sverige, men också försörjt länder runt Östersjön. Gustav Vasa ville förbjuda järnet och så skedde också 1604 när osmundjärn ersattes med stångjärn.

Nytt museum i horisonten

Statens maritima museer driver projektet Östersjöns skatter som ska resultera i ett marinarkeologiskt museum i anslutning till Vasamuseet på Djurgården i Stockholm. Museet ska bevara och sprida kunskap om kulturarvet i Östersjön samt ta vrakens berättelser till ytan!

Fantastiskt tycker vi nu när Djurgården välkomnar ett nytt marinarkeologiskt museum!

Vill du läsa mer? se: www.ostersjonsskatter.se

Och om du vill läsa mer om vårt arbete kring hållbarhet, besök sustainable.royaldjurgarden.se 

hav och marina resurser Vrak främjar vetenskaplig kunskap, forskning och teknik för att rädda Östersjön (14. A)

 

hållbar konsumtion och produktion Vrak lämnar de marina kulturskatterna på botten och använder ny teknik för att vissa dessa. (12.8, 2)

 

Genomförande och globalt partnerskap Vrak ingår i nationella och internationella partnerskap för att stärka en hållbar utveckling av Östersjön. (17.17)




Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer