close
Hämta hem er Hållbarhetspolicy-mall

Hämta hem er Hållbarhetspolicy-mall

27/05/2019

Nu finns en hållbarhetspolicy-mall att hämta om du klickar här – eller under fliken ”Toolbox”. Dokument innehåller förslag på hur en policy kring hållbarhet kan se ut för dig som är medlem i Kungl. Djurgårdens Intressenter. Använd den som inspiration, eller som ett hjälpmedel om du ska upprätta en egen policy för verksamheten – eller som jämförelsematerial om du inte redan har en policy som du vill uppdatera eller kika igenom.

Varför gör vi detta?

Våra gäster förväntar sig att vi ska tänka klokt och långsiktigt – var och en såväl som tillsammans. Hållbarhet har identifierats som en av de bärande delarna i samarbetet på Djurgården. Vi har ett gemensamt ansvar att värna denna plats och att klokt ta den in i framtiden åt kommande generationer.

Fyra områden är i fokus för det gemensamma arbetet: 1) Inköp & leverantörspåverkan, 2) Gods- & persontransporter, 3) Mat & dryck samt 4) Samhällsutveckling. Utveckling. Ett intensivt arbete pågår inom vart och ett av dessa områden.

HJÄLP I ER VERKSAMHET

Samtidigt som vi jobbar tillsammans, arbetar varje medlem med sin egen utveckling kopplat till hållbarhet. Samarbetet inom Kungl. Djurgårdens Intressenter ska stärka och stödja denna strävan.

På Djurgården arbetar vi strukturerat och långsiktigt. Utgångspunkten är de pyramid du ser här. Vi börjar med att se till vår egen påverkan, sedan vad vi kan och måste ta oss an i samverkan, hur vi kan arbeta på ett sätt att vi inspirerar varandra och andra och vad som krävs för att vi ska vara en ledande kraft i omställningen – vår vision är att ett besök på Djurgården ska göra gott.
Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer