close
Blockhusuddens fyr

AGA-fyr från 1905

Blockhusuddens fyr från 1905 ligger utanför Blockhusudden. År 1912 blev den en AGA-fyr efter att Gustaf Daléns uppfinning solventilen installerats. Uppfinningen av solventilen gav Gustaf Dalén Nobelpriset i fysik samma år. Han var då helt blind efter en olycka med acetylengas som exploderat i ansiktet. Daléns uppfinningar klippljusapparaten, solventilen samt den automatiska glödnätsutbytaren lade grunden till företaget AGA (AB Gas-Ackumulator) och dess AGA-fyr. AGA-fyrar kan arbeta utan tillsyn i upp till ett år. Mittemot på Nackasidan syns Milles-statyn ”Gud Fader på himmelsbågen”.

KUNGLIGA NATIONAL CITY PARK

County Administrative Board of Stockholm County

+46 (0) 10-223 10 00

info@nationalstadsparken.se

nationalstadsparken.se


Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer