close
Kungliga Djurgårdens Förvaltning

Förvaltar Konungens enskilda dispositionsrätt till Djurgården.

Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF) leds av en slottsfogde och har som huvuduppgift att förvalta Konungens enskilda dispositionsrätt till Djurgården.

I uppgiften ingår att värna det historiska kulturlandskapet, vårda den befintliga naturen och anpassa området till människors önskan om en stimulerande fritids- och rekreationsmiljö samt att se till framtida behov.

KDF är självfinansierad. Intäkterna ska användas för att förbättra och försköna Djurgården.

KUNGLIGA DJURGÅRDENS FÖRVALTNING

Stora Skuggans väg 22

Box 27138

102 52 Stockholm

+46(0)8-402 60 00

info.kdf@kungahuset.se

kungahuset.se/kdf


Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar drygt 60 intressenter på Djurgården. Läs mer