close
Prins Eugens ek

Största levande eken i Stockholms stad.

Prins Eugens ek växer i parken norr om Prins Eugens Waldemarsudde. Eken anses vara den största levande eken på Djurgården och i hela Stockholms stad. Eken var ursprungligen trestammig. Vid en mätning år 2006 var Prins Eugens ek 21 meter hög. Stammen hade en omkrets på 9,2 meter och en volym på 45 kubikmeter. Åldern uppskattas till mellan 300 och 400 år.

Under 1500-talet fridlystes ekar i Sverige för att bli till virke för krigsfartyg. Under stormaktstiden var det belagt med dödsstraff att hugga ned ekar – de var förbehållna konungen. Eken är det träd som har mest biologisk mångfald i Sverige. Skalbaggen den bredbandade ekbarkbocken finns i Sverige endast på vissa ekar på Djurgården.

KUNGLIGA NATIONALSTADSPARKEN

Länsstyrelsen i Stockholms län

+46(0)10-223 10 00

info@nationalstadsparken.se

nationalstadsparken.se


Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar drygt 60 intressenter på Djurgården. Läs mer