close
Hållbarhet i centrum för nytt samarbete

Hållbarhet i centrum för nytt samarbete

26/03/2018

Vi på Djurgården vill vara delaktiga i att lösa dagens utmaningar. På våra anläggningar, och genom våra aktiviteter och utställningar, inspirerar och folkbildar vi årligen miljontals besökare. Genom att fördjupa vårt samarbete inom hållbarhet vill vi förstärka det varje aktör redan bidrar med. Men vi ser inte bara till våra egna verksamheter – vi samarbetar sinsemellan. Och vi har nu inlett ett nytt spännande samarbete för att utmana oss att ta nya och snabbare stag framåt – Djurgården samarbetar med Agenda 2030 delegationen och Fossilfritt Sverige.

AGERA MER HÅLLBART

Vårt arbete med hållbarhet sker i flera steg. Vårt första steg var att inventera det vi har på Djurgården för att se vad vi kan göra för att agera mer hållbart. Med detta som grund tar vi nu ytterligare steg.

SAMARBETA MED VARANDRA

Det steg vi tar nu är att samarbeta. Genom att samarbeta och dela kunskap inspirerar vi varandra till att stärka vårt hållbarhetsarbete och bidra till en positiv samhällsutveckling. Ambitionen är att agera på ett sådant sätt att vi även kan inspirera andra i vår omgivning till att tänka och agera hållbart.Vi har format en kärntrupp som tillsammans kommer att arbeta fram strategier som sedan presenteras för alla intressenter.

SAMARBETA MED ANDRA – DJURGÅRDEN SAMARBETAR MED AGENDA  2030 DELEGATIONEN OCH FOSSILFRITT SVERIGE

Vi vet att vi inte står ensamma i världen. Ska vi nå framgång inom hållbarhetsarbetet måste vi hitta kroka arm med flera och söka nya vägar att göra saker bättre. Och vi kan inte tänka oss någon bättre väg att gå än att samarbeta med de bästa.

Därför känns det fantastiskt att vi fått möjlighet att  samarbeta med Agenda 2030 Delegationen och Fossilfritt Sverige. Genom dessa samarbeten får vi tillgång till inspiration och kompetens.

VI VILL LEDA UTVECKLINGEN

Vårt yttersta mål är att leda utvecklingen. Vi ser hållbarhet som en helt central del av vår identitet och vår attraktionskraft som Stockholms, Sveriges och Skandinaviens främsta attraktion. Vi vill vara ett föredöme för andra och ligga i framkant. Det arbetet börjar nu.
Och vi har satt ett målår till 2021. Så det är bara att kavla upp ärmarna och börja agera.

Om du vill läsa mer om vårt arbete kring hållbarhet, besök sustainable.royaldjurgarden.se

Genomförande och globalt partnerskap

Royal Djurgården ingår lokala och nationella partnerskap för sitt hållbarhetsarbete (17.17)

 

klimatet

Royal Djurgårdens mål för ett fossilfritt Djurgården främjar klimatet (13.2)

 

hållbara städer och samhällenRoyal Djurgårdens hållbarhetsarbeten syftar till att främja ett mer hållbart Stockholm (11.4,6)
Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 59 intressenter på Djurgården. Läs mer