close
Har du ursprungsmärkt el?

Har du ursprungsmärkt el?

10/06/2018

Hållbarhet ligger i Djurgårdens själ. Vi är en del av Nationalstadsparken och när man tagit emot besökare i över 400 år är det långsiktiga perspektivet naturligt. Här på Djurgården samarbetar vi för att hela tiden bli bättre och flytta fram våra positioner.  Nu hoppas vi att alla på Djurgården går över till grön el.

I samband med att vi gjorde vår hållbarhetsinventering förra sommaren vet vi vilka aktörer som idag gått över till vad som kallas ”grön el”, eller ursprungsmärkt el:

Rosendals slott
Gröna Lund
Stiftelsen Nordiska museet
Etnografiska museet
Liljevalchs Konsthall
Scandic Hotels Hasselbacken
Aquaria vattenmuseum
Stiftelsen Rosendals Trädgård
POP House Sweden AB
Sagolekhuset Junibacken AB

Det kan förstås vara fler – och det borde vara fler!

Är du en av de som funderar på att gå över till ursprungsmärkt el? Bra! Det är inte svårt att byta. Har du några frågor? Hör av dig till oss eller följ länken och läs mer. Och när du tagit steget får du gärna höra av dig till oss också.
Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer