close
Etnografiska museet

Där och då blir här och nu

Här möts samtid och historia i en härlig blandning för hela familjen. Upptäck och få nya lärdomar om våra utomeuropeiska kulturskatter.

På nästan alla platser tycks människan kunna anpassa sig, finna en meningsfull livsåskådning och ha framgång i kampen för överlevnad. Varje kultur är resultatet av en långvarig anpassning till rådande omständigheter. I kampen om överlevnad har dock jordens ursprungsbefolkningar stött på betydande hinder – fenomen som kolonialism, jordhungriga feodalherrar, krig, terrorism och epidemier har utplånat hela kulturer. Det är ur en strävan att bevara, och föra vidare, dessa historier som Etnografiska museet framvuxit.

ETNOGRAFISKA MUSEET

Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm

+46 (0)10-456 12 00


Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer