close
Oljekvarnen

En av fem kvarvarande av sitt slag i världen

Waldemarsuddes oljekvarn är en väderkvarn som står vid Prins Eugens Waldemarsudde konstmuseum och har varit motiv för många av prinsens tavlor. Den uppfördes 1784 och användes för att framställa linolja. Byggherre var grosshandlaren Carl Magnus Fris som hade förvärvat egendomen Waldemarsudde 1782. Oljekvarnen på Waldemarsudde saknar vingar men är annars välbevarad.

Den är en så kallad ”holländarkvarn” där endast taket behövde vridas för att fånga vinden. Oljekvarnen är en industrihistorisk raritet och en av fem kvarvarande av sitt slag i världen.

KUNGLIGA NATIONALSTADSPARKEN

Länsstyrelsen i Stockholms län

+46(0)10-223 10 00

info@nationalstadsparken.se

nationalstadsparken.se


Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar drygt 60 intressenter på Djurgården. Läs mer