close
Från Park Avenue i New York till kungliga Djurgården

Från Park Avenue i New York till kungliga Djurgården

27/03/2020

Konsten flyttar från Park Avenue i New York till Kungliga Djurgården när vi traditionsenligt får vi välkomna stor konst lagom till sommaren. Det är den nystartade Prinsessan Estelles Kulturstiftelse som planerar att  visa monumentala skulpturer av Alice Aycock. Detta blir Alice Aycocks första separatutställning i Skandinavien. Aycock, född 1946, är bosatt och verksam i New York och har haft stora framgångar internationellt sedan början av 70-talet. 

Sex skulpturer ur den hyllade serien ”Turbulences” kommer att placeras ut på Kungliga Djurgården. I landskapet får vi alla njuta av samtidskonst. Kungliga Djurgården är en öppen plats som är lätt att besöka, inga entréavgifter debiteras och det krävs inga förkunskaper.

Verken som presenteras har tidigare visats längs Park Avenue i New York. Inspirationen till verken har hämtats ur extrema väderförhållanden som stormar och okontrollerbara tornados, och Aycocks strävan är att skapa visuella metaforer för dessa fenomen. Kraften och energin i vindrotationer och vattenvirvlar har alltid fascinerat konstnären.

”Genom konsten vill jag skapa alternativa världar och bryta invanda mönster – ge nya perspektiv på livet för att vi på ett bättre sätt ska kunna tolka och förstå vår samtid.” säger Alice Aycock

Alice Aycock har fått erkännanden i ett övervägande mansdominerat segment med sina tidiga verk inom Land Art, och hon räknas som en kvinnlig pionjär inom skulptur. Hon är en utbildad konsthistoriker som själv undervisar på flera ledande universitet. Forskning och vetenskap inom andra akademiska discipliner har varit betydande inspirationskällor i hennes konstnärskap. Aycock har bland annat ställt ut på Venedigbiennalen och Whitneybiennalen samt deltagit i Documenta i Kassel. Hennes verk finns i museisamlingar världen runt, inklusive Australian National Gallery, Museum of Modern Art, Guggenheim och Metropolitan Museum i New York. Aycock är även känd för sina många offentliga installationer som bland annat är placerade på fjorton olika universitet i USA.

”Det är en ynnest att få presentera Alice Aycocks första separatutställning i Sverige och vi hoppas att hennes skulpturer på Kungliga Djurgården kommer inspirera till många oväntade samtal, nya tankar och reflektioner.” säger Sara Sandström Nilsson, verksamhetsledare Prinsessan Estelles Kulturstiftelse.

Alice Aycocks utställning kommer att bli den första som arrangeras i Prinsessan Estelles Kulturstiftelses regi. Utställningsperioden är planerad till 7 juni – 27 september. Skulpturerna kommer att installeras vid Djurgårdsbrunnskanalen i närhet till Folke Bernadottes bro. 
Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer