close
11 sep 2019

Minnesstund för Estoniaoffren på Djurgården

Minnesstund för Estoniaoffren på Djurgården

Det har gått 25 år sedan passagerarfärjan M/S Estonia förliste på sin färd från Tallinn till Stockholm. Detta var den största civila fartygskatastrofen i Europa efter andra världskriget och 852 personer omkom varav 551 från Sverige.

För att hedra offren och de anhöriga sker lördagen den 28 september kl. 14:00 en minnesceremoni med kransnedläggning vid Estoniamonumentet invid Galärvarvskyrkogården hos oss på Djurgården.

DD.KK.HH. Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel medverkar vid ceremonin liksom representanter från riksdag och regering, myndigheter samt utländska beskickningar.

Detta sker också tillsammans med MSB som är statens kontaktorgan för anhöriga och överlevande från Estoniakatastrofen. MSB har med anledning av 25-årsminnet beviljat två anhörigorganisationer, SEA (Stiftelsen Estoniaoffer och anhöriga) samt FAE (Föreningen anhöriga Estonia, Lindesberg) ekonomiskt bidrag om 475 000 kronor respektive 75 000 kronor för att anordna minneshögtid, uppdatera webbplatser, ta fram tryckt material samt andra aktiviteter som rör 25-årsminnet.
Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar nära ett 50-tal intressenter på Djurgården. Läs mer