close
Spårvagnens återkomst i Stockholm firar 30 år!

Spårvagnens återkomst i Stockholm firar 30 år!

03/06/2021

Spårvägen i Stockholm hade avvecklats 1967

Den högtidliga återinvigningen skedde den 2 juni 1991. Den gällde då öppnandet av ”Djurgårdslinjen”, en spårväg för trafik med äldre, museala spårvagnar.

Vägen till Djurgårdslinjens återuppbyggnad påbörjades redan 1973 när en motion lämnades in till Stockholms kommunfullmäktige om att inrätta en ”turistisk spårvagnslinje” till Djurgården. Men det var först en bit på 1980-talet som frågan börjades tas på allvar; förhandlingar inleddes mellan Stockholms Stad, dåvarande Stockholms läns landsting och Svenska Spårvägssällskapet om att inrätta en museispårväg.

Dagens linje 7N/ Djurgårdslinjen, trafikerar delvis några av de första sträckorna som öppnades för hästspårvagnstrafik av Stockholms Nya Spårvägs AB (SNS) den 10 Juli 1877.

Starten på en spårvägsutbyggnad i Stockholm omfattade bland annat en linje till Djurgården, som fick ändhållplats i Allmänna gränd. Även idag finns spårvägsspår i Allmänna gränd, som därmed är en viktig historisk gata, om än liten, som är direkt förknippad med Stockholms rörliga kulturarv.

Fram till 2010 var museivagnarna ensamma på banan men den trafikeras nu också med moderna spårvagnar, ”Spårväg City”, och banan har i etapper förlängts till T-centralen.

Djurgårdslinjen drivs på uppdrag av Region Stockholm för att erbjuda ”museala upplevelser”, d.v.s. att visa upp det rörliga kulturarvet i form av Stockholms spårvägshistoria med trafik under veckoslut och under sommarmånaderna. Verksamheten drivs till största delen ideellt av volontärer i Svenska Spårvägssällskapet Detta har gällt i 30 år och ca 6 miljoner resenärer har kunnat uppleva en spårvagnsresa som den gick till under 1900-talet.

”Vi är nu hindrade av pandemin att ta med våra passagerare”, säger Per Englund på Djurgårdslinjen. ”men vi kör ändå för att visa upp oss och upprätthålla vår förmåga.

Virtuellt, digitalt jubileum

För att uppmärksamma de 30 åren har några av Djurgårdslinjens volontärer spelat in en videofilm, ett program på ca 18 minuter, utformat som ett samtal med personer som varit av betydelse för Djurgårdslinjens tillkomst och verksamhet.

Videon görs tillgänglig på Djurgårdslinjens sociala kanaler @djurgardslinjen och på deras hemsida.
Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer