close
Sjöhistoriska, Sveriges första partnerinstitution till FN:s satsning

Sjöhistoriska, Sveriges första partnerinstitution till FN:s satsning

26/02/2021

Fantastiska nyheter! Sjöhistoriska blir Sveriges första partnerinstitution till FN:s satsning årtionde för havsforskning. Hållbarhetsfrågor med maritima kopplingar blir centrala även i vårens säsong av Studio Sjöhistoriska – museets nya serie livesända expertsamtal. Den 1 mars deltar flera spännande gäster i premiäravsnittet.

Sjöhistoriska museet blir Sveriges första partnerinstitution till FN:s satsning årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling 2021-2030 som inleddes den 1 januari i år. Under våren har museet sänt föredrag på hållbarhetstemat kopplade till det maritima ämnet. Det blir också fokus för den nya satsningen Studio Sjöhistoriska – en serie samtal som livesänds från museet med premiär den 1 mars.

Syftet är att museet som mötesplats för bransch, relevanta myndigheter, civilsamhällesorganisationer och intresserad allmänhet ska bidra till att öka kunskapen om och ge olika perspektiv på hållbarhet utifrån marin miljö och sjöfartshistoria. Det är också en plattform för arbetet inom FN:s satsning och för museets bidrag till det globala hållbarhetsmålet nr 14, inom ramen för Agenda 2030 – att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

– Klimatförändringarna utgör en av mänsklighetens största utmaningar och det hotar i synnerhet havsmiljöer. Hur vi de närmsta tio åren agerar på detta hot kommer att vara avgörande för hur vi ska lyckas bromsa effekterna framöver. Med Studio Sjöhistoriska vill vi bidra till att öka kunskapen om havets betydelse och hoten mot ett levande hav, men också lyfta fram lösningar, säger Mats Djurberg, museichef på Sjöhistoriska museet.

Klimat, miljö och havens framtid är ett omfattande ämne som kommer att sträcka sig över flera avsnitt. Till premiären har Sjöhistoriska bjudit in Lisa Svensson, Sveriges före detta havsambassadör och tidigare havsansvarig för FNs miljöprogram, Oskar Kihlborg, äventyrare, föreläsare och fotograf, Petra Wallberg, forskningssekreterare på FORMAS. Museichef Mats Djurberg leder samtalet.

hav och marina resurser

Studio Sjöhistoriska ska bidra med ökad kunskap om hållbarhet i marin miljö

 

Studio Sjöhistoriska sänds live på museets Facebook den 1 mars 2020 kl. 13.00.
Avsnittet kan ses även i efterhand på museets webb samt Youtube-kanal.

Läs mer om FN:s havsforskningssatsning och mål 14 för Agenda 2030.

Kontakt
Mats Djurberg, museichef Sjöhistoriska museet
Telefon: 08-519 549 75
E-post: mats.djurberg@smtm.se

Om du vill läsa mer om vårt arbete kring hållbarhet, besök sustainable.royaldjurgarden.se
Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer